Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Velfærdsteknologi og telemedicin

Med afsæt i regionale og nationale aftaler og strategier driver og faciliterer vi projekter indenfor sundheds-it-løsninger, telemedicinske løsninger og tekniske test. Målet er sammenhængende patientforløb på tværs af sygehus, kommune og almen praksis

Digitaliseret sundhedssamarbejde, velfærdsteknologi og telemedicin

Med afsæt i Region Syddanmarks It-strategi for digitalisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde 2015-2018, regionens Sundhedsvision, Sundhedsaftalen 2015-2018 og en række nationale strategier arbejder vi med digitalisering ud fra tre vinkler:

 1. Digitalisering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde og telemedicin
 2. Katalysator for udvikling af innovative digitale løsninger i offentligt-privat samarbejde
 3. Region Syddanmark som digital frontløber - nationalt og internationalt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyder

 • at drive projekter, der digitaliserer sundhedssamarbejdet
 • at facilitere udbredelsesprojekter.

Det gør vi ved at:

 • Udvikle nye borgerrettede teknologiske løsninger
 • Koordinere tværsektoriel implementering i drift
 • Gennemføre tekniske test i vores CoLab Plug & Play hvor tekniske løsningers funktionalitet testes op imod nationale sundhedsstandarder, brugerfunktionalitet og arbejdsgange
 • udarbejder strategier og handleplaner
 • arbejde i regionale og nationale fora
 • planlægge og gennemføre projekter
 • inddrage brugerne i udvikling af digitale løsninger til hjemmemonitorering.
 • samarbejde.

Kontaktperson

Christian Mercado

ENHEDSCHEF
VELFÆRDSTEKNOLOGI OG TELEMEDICIN
+45 2617 6775