Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Patient- og pårørendeperspektivet

Inddragelse af brugerne i bred forstand er vejen mod høj tilfredshed, godt arbejdsklima og gode resultater på bundlinjen

Brugerne er eksperterne

At inddrage brugerne er et must. 

Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe med at sætte patient- og pårørendeperspektivet i spil, så patienternes viden og behov inddrages.

Vores medarbejdere er eksperter i at inddrage alle de brugere, der er i berøring med den proces, der skal resultere i en ny og bedre løsning eller et nyt og bedre produkt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyder

 1. at udvikle en strategi for patient- og pårørendeinddragelse
 2. at omsætte strategien til praksis
 3. at designe værdiskabende patientforløb 
 4. at teste løsninger
 5. at støtte implementering.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Strategi for patient- og pårørendeinddragelse:

 • Forberedende møder
 • Research i egen afdeling og/eller i omverdenen
 • Koncept, design og facilitering af workshops
 • Opsamling og formulering af strategi.

2. Fra strategi til praksis:

 • Antropologisk feltarbejde i form af observationer på afdelinger, samt kvalitative interview med relevant personale, patienter og pårørende med henblik på at beskrive: Patientperspektivet, pårørendeperspektivet og medarbejderperspektivet
 • Design og facilitering af workshops.

3. Design af værdiskabende patientforløb: 

 • Antropologisk feltarbejde med henblik på at beskrive: Patientperspektivetpårørendeperspektivet og medarbejderperspektivet
 • En koordinator, der driver processen
 • Design og facilitering af workshops og gruppeprocesser med henblik på involvering af relevante patient- og personalegrupper
 • Uddannelse af medarbejdere i brugerinddragelse og implementering til gavn for fremtidige projekter.

4. Test af løsninger:

 • Desk research sikrer at eksisterende viden udnyttes og skaber overblik inden for et givent emnefelt
 • Ekspertinterviews - skaber overblik over en problemstilling og giver input til, hvor udviklingspotentialet for idéen ligger
 • Rapid prototyping - fysisk opbygning af idéen ved hjælp af diverse materialer. Eller test i 1:1 mock-up. Samlet giver det både brugere og medarbejdere mulighed for tidligt at vurdere potentiale og omkostninger ved tilpasning af uhensigtsmæssige arbejdsgange.
 • Bodystorming - en metode til at opnå et dybdegående kontekstuelt indblik i hvordan et produkt eller en serviceydelse fungerer og opleves af brugerne ved at researchere selv afprøver det
 • Business case
 • Faciliterende testforløb
 • Living lab tester muligheder og brugerreaktioner for en prototype i brugernes naturlige omgivelser, samt afslører anvendelsesproblemer og justeringsønsker, som minimerer fejl i udviklingen af det færdige produkt, service eller behandling.

5. Støtte til implementering:

 • Service Blueprint kortlægger og skitserer brugernes/medarbejdernes aktiviteter og handlinger, hvorved man identificerer hvilke understøttende processer, der er afgørende for at levere den ønskede behandling, service eller oplevelse
 • Bruger-/Patientrejse kortlægger brugernes opfattelse af fordele og ulemper ved konkrete berøringspunkter med en service
 • Personas beskriver kort og præcist centrale forskelle mellem brugertyper og deres erkendte og ikke-erkendte behov, så kompleksiteten mindskes.

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation

Stine Justi

ENHEDSCHEF
INNOVATIVT BYGGERI OG DRIFT
+45 3025 2410