Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Driftsoptimering

Driftsoptimering drejer sig om at udnytte tiden og ressourcerne bedst muligt til aktiviteter, der skaber værdi for patienter, medarbejdere og ledelse

Fokus på driftsoptimering

Syddansk Sundhedsinnovation kan hjælpe med at stille skarpt på driften. Og hjælpe med at skabe klarhed og overblik over hvor tingene kan gøres bedre.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyder

 1. Gennem en arbejdsgangsanalyse at skabe mere effektive arbejdsgange, reducere spild og få større medarbejdertilfredshed
 2. at udarbejde en business case, som kan fungere som solidt beslutningsgrundlag, når nye produkter eller services skal implementeres
 3. at teste nye ideer, teknologier og produkter eller services
 4. at implementere nye teknologier, produkter eller service og opfølgning
 5. at følge op og justere implementerede metoder og nye arbejdsgange med fokus på effekt og værdi for patienter, pårørende og driften.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Arbejdsgangsanalyse

 • Antropologisk feltarbejde i form af observationer på afdelinger, samt kvalitative interview med relevant personale, ledelse og patienter
 • Fotodagbøger
 • Design og facilitering af workshops
 • Bruger-/Patientrejse kortlægger brugernes opfattelse af fordele og ulemper ved konkrete berøringspunkter med en service
 • Service Blueprint kortlægger og skitserer brugernes/medarbejdernes aktiviteter og handlinger, hvorved man identificerer hvilke understøttende processer, der er afgørende for at levere den ønskede behandling, service eller oplevelse
 • Funktionel Resonans Analyse metode (FRAM) analyserer hændelser og aktiviteter og er et redskab 
 • Rapid prototyping - fysisk opbygning af idéen ved hjælp af diverse materialer. Eller test i 1:1 mock-up. Samlet giver det både brugere og medarbejdere mulighed for tidligt at vurdere potentiale og omkostninger ved tilpasning af uhensigtsmæssige arbejdsgange.

 2. Business case på gode ideer

 • Indledende scoping og afgrænsning af fokus for business casen
 • Systematisk indsamling af relevante kvantitative og kvalitative data
 • Etablering af baseline og business case kalkulering
 • Dokumentation med anbefalinger og forslag til næste skridt
 • Løbende opdateringer undervejs i projektforløbet

3. Test af de gode ideer

 • Desk research sikrer at eksisterende viden udnyttes og skaber overblik inden for et givent emnefelt
 • Ekspertinterviews - skaber overblik over en problemstilling og giver input til, hvor udviklingspotentialet for idéen ligger
 • Rapid prototyping - fysisk opbygning af idéen ved hjælp af diverse materialer. Eller test i 1:1 mock-up. Samlet giver det både brugere og medarbejdere mulighed for tidligt at vurdere potentiale og omkostninger ved tilpasning af uhensigtsmæssige arbejdsgange.
 • Bodystorming - en metode til at opnå et dybdegående kontekstuelt indblik i hvordan et produkt eller en serviceydelse fungerer og opleves af brugerne ved at researchere selv afprøver det
 • Business case
 • Faciliterende testforløb
 • Living lab tester muligheder og brugerreaktioner for en prototype i brugernes naturlige omgivelser, samt afslører anvendelsesproblemer og justeringsønsker, som minimerer fejl i udviklingen af det færdige produkt, service eller behandling.

4. Implementering med effekt

 • Antropologisk feltarbejde i form af observationer på afdelingen, samt kvalitative interviews med relevant personale, ledelse og patienter
 • Design og facilitering.

5. Opfølgning på implementerede metoder og nye arbejdsgange

 • Antropologisk feltarbejde i form af observationer på afdelinger, samt kvalitative interview med relevant personale, ledelse og patienter
 • Workshops.