Digitale kompetencer til sundhedsprofessionelle

Digitale løsninger understøtter hverdagen overalt i sundhedsvæsenet - en udvikling, som skaber efterspørgsel efter medarbejdere med digitale kompetencer

Digitaliseringen udbredes sig i vores samfund, det gælder også i sundhedsvæsenet.

I Syddansk Sundhedsinnovation bidrager vi med at udvikle og anvende digitale kompetencer.

Det er vores mål at styrke de digitale kompetencer hos sundhedsprofessionelle i kommuner og på sygehuse. Vi arbejder blandt andet med teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og digital kommunikation med borgerne i forbindelse med behandling, pleje og rehabilitering.

I sidste ende gælder det om, at patienter og borgere bliver trygge ved at bruge de teknologiske muligheder så de bedre mestrer egen sundhed.

Vi samskaber din digitale kompetenceudvikling

Flere af vores projekter handler om at udvikle og anvende digitale kompetencer, både som sundhedsprofessionel, patient, pårørende og borger.

Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder at understøtte den fortsatte udvikling og anvendelse af digitale kompetencer, idet vi blandt andet:

  • har indsigt i sundhedssektorens udfordringer og behov og, at vi dermed kan understøtte den samskabende innovationsproces i sundhedssektoren
  • kan afdække dit behov og udvikle et kompetenceudviklingsforløb, som passer lige til jeres situation
  • kan udvikle, afvikle, teste og evaluere kompetenceudviklingsforløb.

Vores erfaringer er bl.a. baseret på følgende projekter og opgaver:

Digitale kompetencer målrettet sundhedsprofessionelle

- Bliv Digital Kompetent: Styrkede digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse, læs mere

- Digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle i EU (DELIVER): Europæisk udbredelse af læringerne fra Bliv Digital Kompetent, læs mere.  

- Digital Diabetes styrker med digitale støtteværktøjer samarbejdet på tværs af kommune og sygehus så der kan skabes en mere sammenhængende indsats for borgere med type-2-diabetes på tværs af psykiske og somatiske problemstillinger, læs mere

- Videomøder og videofacilitering: Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet to guidelines til, hvordan man arbejder med virtuel facilitering og virtuelle møder, læs mere.

- Virtuel undervisning fik et boost under corona, læs mere

- Set, hørt og forstået ved videomøder. Skab relationer via video med smil, mimik, øjenkontakt og gestik – SMØG. Kursusforløb, der styrker de digitale kompetencer hos medarbejder på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted, læs mere.

Sundhedsprofessionelle støtter digitale kompetencer hos patienter, pårørende og borgere

- Det Digitale Sundhedscenter er rammen om digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes samt hjertesygdom, og er derudover også rammen for en række delprojekter med fokus på forskellige målgrupper. Fælles for tilbud og projekter under Det Digitale Sundhedscenter er visionen om at forebygge kronisk sygdom og understøtte, at mennesker med kronisk sygdom får flere kompetencer til at mestre egen sygdom og sundhed samt en høj livskvalitet, læs mere.

- I projektet ”Sundhed Sammen Hjemmefra” kan borgere med kronisk sygdom deltage hjemmefra via deres egen pc eller tablet i tilbud om sygdomsmesting og sunde vaner. Det kan fx være tilbud baseret på nyhedsbreve, e-læring og webinarer med sundhedsprofessionelle. De digitale tilbud gør det muligt i højere grad at tilrettelægge sit eget forløb ud fra særlige behov, motivation og hverdagsliv, læs mere.

- Appen ’Mit liv – Min sundhed: En overskuelig og visuel app, der styrker egenomsorg, understøtte håndtering af type 2-diabetes og fremme en sundere livsstil hos sårbare borgere i kommunale støtteordninger, læs mere.

- Genoptræn|dk – din digitale træningsmakker: Genoptræning derhjemme med høj kvalitet når det passer borgeren bedst, læs mere.

Kontakt

Har du spørgsmål til udvikling og anvendelse af digitale kompetencer, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Morten Hoff, Morten.hoff@rsyd.dk.