Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Syddansk Sundhedsinnovations ydelser

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks innovationsstab. Vores vision er at skabe innovative løsninger til hverdagen

Syddansk Sundhedsinnovation løser opgaver indenfor en række fagligheder

 • Telemedicin
 • Digitalt samarbejde
 • Digital infrastruktur
 • Virksomhedssamarbejde og teknologiudvikling
 • Robotinteraktion og logistik
 • Servicedesign
 • Sundhedsarkitektur
 • Funding.

Vores ydelser

Patient- og pårørendeperspektivet

Driftsoptimering

Digital Innovation

Funding

En indgang for virksomheder

Kompetenceudvikling i innovation

Innovationsprojektmodellen.

Vores ydelser er kendetegnet ved:

 • fokus på inddragelse af brugere - patienter, borgere, pårørende, medarbejdere på tværs af fagligheder
 • at udvikle idéer og dokumentere ideernes værdi som beslutningsgrundlag for de relevante beslutningstagere – politisk eller administrativt
 • adgang til vores testcenter så løsninger kan afprøves, før de skal ud i drift
 • udstilling af nye løsninger, der kan være nyttige for driften i Region Syddanmark
 • at erfaringsopsamle løsninger, der udvikles regionalt, nationalt og internationalt og at dele denne viden i forbindelse med nye projekter og implementering af nye løsninger
 • at drifte og udvikle tværsektorielle løsninger for Region Syddanmark – herunder at implementere telemedicinske løsninger.

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation

Anne Bach Stisen

ENHEDSCHEF
STYRING OG KVALITET
+45 2059 8951

Stine Justi

ENHEDSCHEF
INNOVATIVT BYGGERI OG DRIFT
+45 3025 2410

Christian Mercado

ENHEDSCHEF
DIGITAL INNOVATION
+45 2617 6775