Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation – SDSI – er en stab for sundhedsinnovation i Region Syddanmark

Det er SDSI's mission at understøtte Regionsrådet og koncerndirektionen i at omsætte den regionale innovationsstrategi til værdiskabende handlinger.

Det gør vi ved at understøtte sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område i at udvikle deres ydelser og services, som svar på nuværende og fremtidige udfordringer i det danske sundhedsvæsen.
 
Vores kerneviden er innovation, hvor vi tager udgangspunkt i brugernes behov og gennem samskabelse udvikler de værdiskabende løsninger.

Herudover arbejder vi bredt med at understøtte Region Syddanmarks Innovationsstrategi, regionens 8 politiske pejlemærker, sundhedsvision og erhvervsudviklingsstrategi.

Vi ser os selv som:

 • Videnscenter idet vi indsamler og formidler viden, vi bidrager til kompetenceudvikling og vi fungerer som vejviser for innovationssamarbejder.
 • Konsulenthus idet vi faciliterer brugerinvolvering, vi gennemfører test og udvikling af produkter og services, vi analyser behov og muligheder, vi regner på gevinster, vi formidler offentlig Privat Innovation (OPI) og vi hjælper med funding.
 • Projekthus idet vi kan varetage programledelse eller projektledelse og vi kan agere projektpartner eller netværkspartner.

Vi løser opgaver indenfor en række fagligheder

 • Telemedicin
 • Digitalt samarbejde
 • Digital infrastruktur
 • Virksomhedssamarbejde og teknologiudvikling
 • Robotinteraktion og logistik
 • Servicedesign
 • Sundhedsarkitektur
 • Funding.

Organisering

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion i Region Syddanmark. Vi bor i Forskerparken i Odense og er organiseret med en direktion og 3 enheder:

 • Innovativt Byggeri og Drift
 • Digital Innovation
 • Styring og Kvalitet.

Enhederne består af en række teams, som er ansvarlig for hver deres opgaveområder. Se KONTAKT for en kort beskrivelse af de enkelte teams. 

Syddansk Sundhedsinnovation - er del af

Innovationsnetværket

Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation

Inge Bendixen

VICEDIREKTØR
+45 2160 4423

Anne Bach Stisen

ENHEDSCHEF
STYRING OG KVALITET
+45 2059 8951

Christian Mercado

ENHEDSCHEF
DIGITAL INNOVATION
+45 2617 6775

Stine Justi

ENHEDSCHEF
INNOVATIVT BYGGERI OG DRIFT
+45 3025 2410