Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation – SDSI – er en stab for sundhedsinnovation i Region Syddanmark

Det er SDSI's mission at understøtte Regionsrådet og koncerndirektionen i at omsætte den regionale innovationsstrategi til værdiskabende handlinger.

Det gør vi ved at understøtte sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område i at udvikle deres ydelser og services, som svar på nuværende og fremtidige udfordringer i det danske sundhedsvæsen.
 
Vores kerneviden er innovation, hvor vi tager udgangspunkt i brugernes behov og gennem samskabelse udvikler de værdiskabende løsninger.

Herudover arbejder vi bredt med at understøtte Region Syddanmarks Innovationsstrategi, regionens 8 politiske pejlemærker, sundhedsvision og erhvervsudviklingsstrategi.

Vi ser os selv som:

 • Videnscenter idet vi indsamler og formidler viden, vi bidrager til kompetenceudvikling og vi fungerer som vejviser for innovationssamarbejder.
 • Konsulenthus idet vi faciliterer brugerinvolvering, vi gennemfører test og udvikling af produkter og services, vi analyser behov og muligheder, vi regner på gevinster, vi formidler offentlig Privat Innovation (OPI) og vi hjælper med funding.
 • Projekthus idet vi kan varetage programledelse eller projektledelse og vi kan agere projektpartner eller netværkspartner.

Vi løser opgaver indenfor en række fagligheder

 • Telemedicin
 • Digitalt samarbejde
 • Digital infrastruktur
 • Virksomhedssamarbejde og teknologiudvikling
 • Robotinteraktion og logistik
 • Servicedesign
 • Sundhedsarkitektur
 • Funding.

Organisering

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion i Region Syddanmark. Vi bor i Forskerparken i Odense og er organiseret med en direktion og 3 enheder:

 • Innovativt Byggeri og Drift
 • Digital Innovation
 • Styring og Kvalitet.

Enhederne består af en række teams, som er ansvarlig for hver deres opgaveområder. Under KONTAKT kan du se vores team. 


Unikke testfaciliteter CoLab Plug & Play


Kontakt
Vicedirektør
Inge Bendixen
+45 2160 4423
Inge.Bendixen@rsyd.dk

Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk

Enhedschef
Christian Mercado
+45 2617 6775
Christian.Mercado@rsyd.dk

Enhedschef
Simon Lindegaard
+45 2122 2224
slg@rsyd.dk