Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation – SDSI – er en stab for sundhedsinnovation i Region Syddanmark, inden for bl.a. velfærdsteknologi, telemedicin, digitaliseret sundhedssamarbejde, brugerkvalificeret byggeri og offentlig-privat samarbejde

Som overordnet vision ønsker Syddansk Sundhedsinnovation at levere innovative løsninger til hverdagen ved at være den foretrukne partner indenfor sundhedsinnovation, funding samt tværsektorielt- og offentlig-privat samarbejde.

Vores formålet er at understøtte regionens sygehuse, psykiatriske og sociale tilbud i at udvikle og implementere løsninger, der kan øge effektiviteten og samtidig bidrage til højere patientoplevet kvalitet samt at skabe arbejdspladser i regionen. Arbejdet med sundhedsinnovation kombinerer dermed regionens ansvar for udvikling af velfærdsydelser til gavn for borgerne med den regionale udvikling, herunder erhvervsudvikling.

Vi arbejder med innovationsprocesser, hvor udvikling af nye løsninger sker i åbne samarbejder baseret på brugerinvolvering og samarbejde med virksomheder. Det gør vi, fordi vi er overbeviste om, at det i sidste ende skaber de mest optimale løsninger for driften, kvalitet for borgerne og vækst i de syddanske virksomheder. Derudover har vi systemansvar for udvikling og implementering af sundheds-it på tværs af sektorer.

Strategisk orientering

Vi arbejder bredt med at understøtte Region Syddanmarks 8 politiske pejlemærker, sundhedsvision, erhvervsudviklingsstrategi og innovationsstrategi. Generelt understøtter vi sygehusene, psykiatrien og socialområdet indenfor deres interne strategier.

Forretningsområder

Vi arbejder indenfor fem primære forretningsområder:

 1. Brugerkvalificeret byggeri og driftsoptimering
  • Behovsafdækning med stærkt bruger/borger-fokus
  • Optimering af indretning og arbejdsgange med mulighed for opbygning af 1:1 skala modeller af hospitalsafsnit i 1900 m2 innovationsfaciliteter
  • Uddannelse i innovationskompetencer af sundhedspersonale, studerende osv.
  • Udvikling, test og implementering ny teknologi eks. logistik og automationsløsninger
 2. Velfærdsteknologi og Telemedicin
  • It-infrastruktur med forudsætningsskabende projekter inden for datadeling, it-arkitektur, video og sundheds-it infrastruktur.
  • Digitaliseret samarbejde der understøtter implementeringen af standarder for elektronisk kommunikation i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  • Tværsektorielle telemedicinske initiativer og projekter i Region Syddanmark
 3. CoLab Denmark - Mødestedet for velfærdsteknologiske aktører, hvor Syddansk Sundhedsinnovation har programledelsen
 4. En Indgang understøtter virksomheder i samarbejde med regionens sygehuse. Syddansk Sundhedsinnovation, herunder CoLab Denmark fungerer i Region Syddanmark som en indgang for virksomheder, når det handler om medicoteknik og velfærdsteknologi
 5. Funding - støtte til innovationsprojekter.

Organisering

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion i Region Syddanmark. Vi bor i Forskerparken i Odense og er organiseret omkring en direktion og 3 enheder:

 • Innovativt byggeri og drift
 • Velfærdsteknologi og telemedicin
 • Styring og kvalitet.

Syddansk Sundhedsinnovation - er del af

Innovationsnetværket