HJERTERO - Kunstig intelligens skal forebygge angst og depression hos hjertepatienter

Et syddansk projekt er indstillet til at modtage millioner til udvikling af kunstig intelligens, som vil gøre det muligt at finde hjertepatienter, der har høj risiko for at få angst eller depression

Region Syddanmark er indstillet til at modtage 6,3 millioner kroner i støtte til projekt Hjertero – et projekt, hvor man ved hjælp at kunstig intelligens kan forudsige hvilke hjertepatienter, der har øget risiko for at få angst og depression, så det bliver muligt at hjælpe dem i tide.

At blive ramt af en hjertesygdom kan være en stor forskrækkelse, da det sker akut og kan føre til en eksistentiel krise hos patienten, hvilket blandt andet kan være årsagen til at disse patienter har en øget risiko for at få angst og depression, som typisk forringer både livskvalitet og leveår.

Forhåbningen med projektet er at kunne komme dette til livs, ved at forudse risikoen, så der kan sættes tidligere ind.

Projekt Hjertero er et af seks projekter, der er indstillet til at modtage tilskud for i alt 30 mio. kroner fra den fond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening står bag.

Pengene er ikke bevilliget endnu, men regeringen vil søge om Folketingets tilslutning til, at udgifter til projekterne indarbejdes på finansloven for 2021.

Store perspektiver

Formanden for digitaliseringsudvalget i Region Syddanmark, Mette Bossen Linnet, ser store perspektiver i projektet:

- Vi ved, at op mod en halv million danskere er hjertepatienter, og at de har øget risiko for at få angst og depression, som jo har store omkostninger for den enkelte, men også for samfundet samlet set. Så hvis man kan bruge kunstig intelligens til at opspore de hjertepatienter, der har størst risiko, og hjælpe dem i tide, er det en kæmpe gevinst hele vejen rundt.

Algoritmer samkører data om hjertepatienter

Hjertero er udviklet i samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis.

Projektet handler i meget korte træk om at udvikle algoritmer, der gør det muligt at trække og samkøre data om patienterne fra forskellige kilder for at finde netop de hjertepatienter, der har størst risiko for angst og depression.

Man vil blandt andet samkøre data om patienternes sygdomshistorik med data om deres socio-økonomiske forhold med henblik på at give den bedst mulige individuelt tilpassede behandling.

Hvis Folketinget godkender indstillingen om støtte på 6,3 millioner kroner, kan Hjertero starte op i 2021 og blive klar til, at det kan afprøves i 2022.

Syddansk Sundhedsinnovation rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation bliver overordnet projektansvarlig og skal dermed understøtte samarbejdet på tværs af Odense Universitetshospital, Syddansk Universitetshospital, SAS, DOL, Forskningsenheden for Almen Praksis og Danske Regioner.

Iben Kromann, tidligere chefkonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation fortæller, 

- Vi ser frem til at dykke ned i data og se hvad de giver os af muligheder for at skabe mere skræddersyede forløb til patienterne. Vi har en forventning om at vi med AI kan prædiktere hvilke hjertepatienter der har risiko for at udvikle angst og depression, hvis vores antagelse holder stik vil der være store gevinster at hente, både for den enkelte og for samfundet.

Yderligere oplysninger:

  • Udvalgsformand Mette Bossen Linnet, (V), Digitaliseringsudvalget, Region Syddanmark, 26 18 33 86
  • Projektleder Carsten Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark, 2496 1172. 
HJERTERO - Kunstig intelligens skal forebygge angst og depression hos hjertepatienter
Kontakt
SDSI
Projektleder
Carsten Jensen
+45 2496 1172
carsten.jensen@rsyd.dk