Fødselsforberedelse som webinar

TrygFonden donerer 500.000 kr. til projekt, der skal sørge for, at fødselsforberedelse de næste tre måneder kan gennemføres som webinar

60.000 børn fødes hvert år i Danmark

Med godt 60.000 fødsler årligt i Danmark er der et konstant behov for fødselsforberedelse.

Men da statsministeren den 11. marts lukkede Danmark ned, betød det også aflysning af fødselsforberedelse over hele landet. Dermed mistede de gravide og deres partnere en vigtig del af den danske svangreomsorg.

Den gravide afskæres fra viden om og spørgsmål vedrørende den kommende fødsel og den første tid med det nyfødte barn. Og de afskæres fra at få svar på spørgsmål og bekymringer grundet den aktuelle situation med Coronavirus i Danmark og de ændrede retningslinjer for de gravide i forhold til hygiejne, besøg på fødestedet mv.

Det førte til at Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med fødestederne i Region Syddanmark og Amager og Hvidovre hospital, Region Hovedstaden sendte en ansøgning til TrygFondens nyoprettede akutpulje, der støtter projekter for særligt sårbare grupper under den aktuelle coronasituation.

Et godt alternativ under corona

Al fødselsforberedelse handler om, at de kommende forældre har en dialog med de sundhedsprofessionelle og hinanden om den forestående fødsel og tiden herefter. Tilbuddet bidrager til de kommende forældres autonomi og aktive deltagelse i deres graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

Det samme gælder for fødselsforberedelse som webinar

Det er stadig jordemoderen, der underviser de gravide, nu via video og lyd, og de gravide kan fortsat stille spørgsmål, nu via en chatfunktion.

For at sikre autenticitet og genkendelighed er det jordemødre fra hvert enkelt fødested, som gennemfører fødselsforberedelsen for de gravide, som hører til det pågældende fødested.

Trine Andersen er chefjordemoder på Sygehus Sønderjylland, Hun forklarer,

- Fødsels- og forældreforberedelse som webinar her under Corona-krisen er et godt alternativ til fødsels- og forældreundervisning ved fremmøde. De gravide og deres partner bliver klar og styrkede til den forestående fødsel og første tid med barnet trods krisen. Deres behov er de samme som før krisen. Men oveni er de gravide og familierne ekstra bekymrede og har ekstra mange spørgsmål til corona. Så her og nu vil det være en rigtig god løsning med overholdelse af myndighedernes anbefalinger for at undgå smitte.

Og videre om de tekniske krav til fødsels- og forældreforberedelse som webinar,

- Vi har brug for et datasikkert, stabilt, velfungerende set-up. Der bliver tale om en 2-vejs kommunikation, hvor deltagerne via chat kan stille spørgsmål og skrive kommentarer, så underviseren kan tilpasse indholdet til deltagenes behov, hvilket er rigtig vigtigt for at ende med en undervisning, som deltagerne får mest ud af.

Akut behov for erstatning for fysisk fødselsforberedelse

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et alternativt tilbud til de gravide. Og den aflyste fødselsforberedelse betyder et øget pres på fødestedernes øvrige kommunikationskanaler.

Fødselsforberedelse som webinar vil aflaste de sundhedsprofessionelle på fødestederne, der også i disse coronatider arbejder under et højt arbejdspres.

Med donationen fra TrygFondens akutpulje, der støtter projekter for særligt sårbare grupper under den aktuelle coronasituation, sættes projektet derfor i gang hurtigst muligt.

Erfaringer fra projektet gøres tilgængelig for alle

Projektet erstatter i første omgang den fysiske fødselsforberedelse med et webinar på Amager og Hvidovre hospital, Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt.

Den indsamlede viden om afholdelse af virtuel fødselsforberedelse i form af webinarer deles med alle landets fødesteder, der alle får mulighed for at lave samme tilbud. Hvis evalueringen af anvendelse af webinar til fødselsforberedelse er positiv, kan tilbuddet fortsætte fremadrettet efter den aktuelle coronasituation er overstået.

Om de fremadrettede muligheder fortæller chefjordemoder Trine Andersen,

- Vi ser også fremadrettet fødsels- og forældreforberedelse som webinar, som en god mulighed og supplement til fremmødeundervisning. Fordelen er, at de gravide sparrer tid på kørsel og kan tilgå undervisningen, hvor de end befinder sig. Det kan være en god løsning for mange i vores målgruppe, som ofte er erhvervsaktive og aktive mennesker, som er vant til digitale medier.

- Det optimale vil være, at de kan tilgå undervisningen via streaming i et begrænset tidsrum efter undervisningen er afsluttet. Det giver de gravide og deres partner mulighed for at få undervisning, selvom de er forhindret på det tidspunkt hvor undervisningen foregår. Og de kan efterfølgende få noget gentaget, når de efter undervisningen snakker sammen om deres forventninger, ønsker, bekymringer osv. og måske ikke helt hørte det samme – så kan de ”spole tilbage”. Også flere pårørende end én vil kunne få adgang til at være med.

Syddansk Sundhedsinnovation udarbejder en guideline med en introduktion til, hvordan man kan afholde fødselsforberedelse som webinar.

Region Syddanmark ved Syddansk Sundhedsinnovation er ansvarlig for projektet.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har erfaring med webinarer. Blandt i forbindelse med projekt ”Bliv Digital Kompetent” om digital kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle. Disse erfaringer anvender vi, når vi udarbejder og afholder fødselsforberedelse som webinar.

Kontakt

Trine Andersen, chefjordemoder, Fødsler, Sygehus Sønderjylland, Trine.Andersen1@rsyd.dk, 79972230 eller 26370506