Internettet er nyt træningssted for patienter

Sygehus Lillebælt giver nu mulighed for endnu bedre træning til de patienter, der har skader, der skal trænes væk

De kommende måneder arbejder Kolding Sygehus med at opbygge et internetbaseret system, der gør det endnu lettere at være patient. Det betyder, at patienterne fremover kan træne skader væk derhjemme frem for at møde op flere gange om ugen på sygehuset til genoptræning. Og det falder umiddelbart i god jord.

- Det er nemt at lave træningsøvelserne, og det er rigtig rart, at sværhedsgraden bliver justeret efter, hvor langt man er kommet i træningen, forklarer Eva Weitling, der på grund af en korsbåndsskade har været igennem en periode med genoptræning.

- Men det vigtigste er, at jeg kan træne derhjemme frem for at møde op til sygehuset i arbejdstiden, for det har jeg som arbejdstager ikke tid til, siger hun.

Det skriver Sygehus Lillebælt.

Mange knæskader

En meget stor andel af den danske befolkning løber ind i en knæskade på et tidspunkt i deres liv. Blandt andet viser undersøgelser, at op mod syv procent af alle gymnasieelever oplever smerter omkring knæene. Mange af disse knæsmerter kan fjernes, hvis patienterne får træning hos fysioterapeuter.

Derfor sætter Kolding Sygehus, der er en del af Sygehus Lillebælt, nu ind med en målrettet interaktiv indsats for at få flere til at træne deres skader væk.

- Vi udvikler et interaktivt system, hvor patienterne træner derhjemme guidet af korte instruktionsvideoer på deres computer. Patienterne bliver løbende spurgt, hvordan de oplever sværhedsgraden i øvelserne, og så snart de er stærke nok, bliver de rykket et trin op, og øvelserne bliver sværere, forklarer forskningslektor Carsten Jensen fra Sygehus Lillebælt.

Netop fordi træningen kan foregå hjemme forventer lægerne, at flere vil deltage i genoptræningsprogrammerne generelt.

Forbedring af eksisterende system

At der findes forskellige træningsprogrammer på internettet er der ikke noget nyt i. Således har forskerne på afdelingen Ortopædkirurgi i Kolding heller ikke opfundet et helt nyt system. De videreudvikler derimod den eksisterende portal genoptræn.dk i samarbejde med en række kommuner og Syddansk Sundhedsinnovation.
Det nye er, at sygehusene får lavet et brugervenligt system, hvor patienten bliver inddraget under løbende observation fra læger og fysioterapeuter på sygehuset.

Samtidig kan fagpersonerne holde øje med træningsmængden og se patienternes udvikling i smerte- og funktionsniveauer samt komme med idéer til, hvordan patienterne kan opnå en endnu bedre træning.

- Hvis en patient efter en periode ikke oplever den ønskede effekt af træningen og markerer det i systemet, vil han eller hun automatisk blive indkaldt til sygehuset, som så kan give yderligere råd og vejledning, siger Carsten Jensen.


Netop den løbende dialog med patienterne – også selv om den er elektronisk – er vigtig.

- Hvis patienterne selv er med til at præge deres genoptræningsforløb, bliver resultatet meget bedre, vurderer Carsten Jensen.

Kontrol og sikkerhed

En af de indbyggede muligheder i systemet er, at fagpersonerne på sygehuset kan se, hvor lang tid patienterne faktisk bruger det. Men det er tilsyneladende ikke noget, der generer patienten Eva Weitling.

- Der er jo ikke stor forskel i kontrollen, for de vil jo også opdage det, hvis jeg sprang en træningstime over på sygehuset, siger hun og vurderer, at hjemmetræningen passer langt bedre ind i en travl hverdag med arbejde.

Samtidig har systemet den fordel, at lægerne løbende kan holde øje med hvilke øvelser, der faktisk bliver lavet, og hvilke der virker bedst på de forskellige patientgrupper.

FAKTA

Kvalitet- og involvering i genoptræning - KIG-projektet

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1.897.092 kr til projektet "Kvalitet- og involvering i genoptræning - KIG-projektet"

Projektet videreudvikler den virtuelle genoptræningsportalen Genoptræn.dk og skal dermed understøtte digital genoptræning af patienter med knæsmerter (patellofemoralt smertesymdrom, PFPS).

Endvidere skal projektet gøre det muligt at kombinere digital genoptræning med patient rapporterede oplysninger (PRO-værktøjer) med det mål at skabe bedre resultater af genoptræningen og give patienterne større indsigt i egen behandling.

Projektet er forankret på Ortopædkirurgisk afdeling i Kolding.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er ansvarlig for genoptræn.dk og skal stå for analyse, test og uddannelse i forbindelse med blandt andet patientinddragelse. Endvidere varetager Syddansk Sundhedsinnovation projektkoordinationen.

 

Internettet er nyt træningssted for patienter

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk

SDSI
Projektleder
Carsten Jensen
+45 2496 1172
carsten.jensen@rsyd.dk