Hjemmetræning til knæpatienter

Fysioterapeuter fra kommuner og sygehuse mødtes for at blive enige om de øvelser som knæpatienter, der vil træne hjemme, kan få tildelt via den virtuelle genoptræningsportal www.genoptræn.dk

Genoptræning efter knæskade

Ortopædkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus samt Odense, Sønderborg, Assens, Vejen og Kolding Kommune, videreudvikler den internetbaseret genoptræningsportal Genoptræn.dk.

På portalen kan knæpatienter blive guidet af korte instruktionsvideoer og træne hjemme i stedet for at møde op hos kommunen flere gange om ugen.

For at blive enige om hvilke øvelser Genoptræn.dk skal tilbyde knæpatienterne var fysioterapeuter fra de 5 deltagende kommuner og fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus samlet til workshop d. 14. juni 2017 på sundhedscenter, Kolding.

Her blev man enige om øvelser, der kan være med til at sikre et mere ensartet forløb og dermed bedre mulighed for at sikre den fagligt bedste genoptræning. Nu følger et arbejde med at videofilme de valgte øvelser.

Patientrapporterede data (PRO)

Også spørgsmålet om hvilke patientdata fysioterapeuterne har behov for blev drøftet.

Her handler det om, hvilke data fysioterapeuten har behov for i planlægningen af et personligt genoptræningsprogram, altså oplysninger som patienten indsender før første konsultation. Det handler også om hvilke patientdata, der er nødvendige for at evaluere genoptræningen.

Hjemmetræning med tæt kontakt til fysioterapeuten

Ved et typisk forløb planlægger patienten og fysioterapeuten i kommunen et forløb, efter at patienten er diagnosticeret på sygehuset. Man aftaler, hvilke øvelser der skal laves, hvor svære de skal være, og hvor ofte de skal laves. Herefter træner patienten hjemme. I projektet vil det i højere grad være patienten, der beslutter, hvornår øvelserne skal være lettere eller sværere. De indsamlede PRO-data skal guide patienten til dette.

- Vi vil gerne understøtte patienten mest muligt i at træffe det rigtige valg. Derfor er det vigtigt, at patienten får et overblik over udviklingen i træningsforløbet og den rette feedback fra systemet, fortæller fysioterapeut i Vejen Kommune Inge Kruse og fortsætter,

- Vi har store forventninger til hjemmetræning efter knæskader, fordi de mange der er i gang med en uddannelse eller går på arbejde får lettere ved at passe deres træning.

Både patienten og terapeuten kan følge med i træningen; både når det gælder hvor anstrengende øvelserne er og smerteforhold. Patienten justerer selv øvelsernes sværhedsgrad og får hjælp fra genoptræningsportalen, hvis træningen bør ændres pga. smerter. Samtidig er der indbygget en dialogfunktion i systemet, hvor patient og terapeut kan kommunikere under træningsforløbet.

FAKTA Kvalitet- og involvering i genoptræning - KIG-projektet

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1.897.092 kr. til projektet "Kvalitet- og involvering i genoptræning - KIG-projektet"

Projektet videreudvikler den virtuelle genoptræningsportalen Genoptræn.dk og skal understøtte digital genoptræning af patienter med knæsmerter (patellofemoralt smertesymdrom, PFPS).

Endvidere skal projektet gøre det muligt at kombinere digital genoptræning med patientrapporterede oplysninger (PRO-værktøjer) med det mål at skabe bedre resultater af genoptræningen og give patienterne større indsigt i egen behandling.

Projektet er forankret på Ortopædkirurgisk Afdeling i Kolding.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er ansvarlig for genoptræn.dk og skal stå for analyse, test og uddannelse i forbindelse med blandt andet patientinddragelse. Endvidere varetager Syddansk Sundhedsinnovation projektkoordinationen.

 

Hjemmetræning til knæpatienter

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk

SDSI
Projektleder
Carsten Jensen
+45 2496 1172
carsten.jensen@rsyd.dk