Genoptræn.dk - virtuel genoptræning der virker

Et styrket Genoptræn.dk med mange nye øvelser og et brugervenligt design er i luften

Projektleder Anna-Britt Krog, fortæller om det nye Genoptræn.dk,

- Det nye site har fået et mere intuitivt design, hvor brugervenlighed er i fokus. Der er også rigtig mange nye genoptræningsøvelser, som dækker nye diagnoser og en række nye funktioner, blandt andet kan terapeuter nu overdrage patienter til hinanden.

KOL er kommet til

Nyt på Genoptræn.dk er blandt andet øvelser for patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse kaldet KOL.

Via en række videosekvenser instruerer fysioterapeuten blandt andet i, hvordan patienten kan træne sine lunger. Patienten skal trække vejret ind gennem næsen og puste ud gennem en såkaldt fløjte. Fløjten skaber modstand ved udånding, hvorved patienten træner sin lungekapacitet.

Video

Det har været et stort ønske at få KOL-øvelser med på Genoptræn.dk. Mange KOL-patienter har en besværet hverdag, hvor muligheden for hjemmetræning kombineret med påmindelse via appen styrker deres træning.

- Min patient får en påmindelse via en app. De bliver mindet om, at de skal lave deres øvelser. Jeg synes, det virker.

Foruden KOL-øvelser er nakke- og hofteøvelser nye på Genoptræn.dk.

Hjemmetræning aftales med patienten

Hjemmetræning er altid et supplement til træning i det kommunale sundhedscenter.
Ved et typisk forløb planlægger patienten og fysioterapeuten et forløb. Man aftaler, hvilke øvelser der skal laves, hvor svære de skal være, og hvor ofte de skal laves. Man kan også aftale, om patienten skal have en påmindelse om ”det er tid til at træne”. Det vil de fleste patienter gerne.

Forløbet tilpasses løbende. Hvis fx patienten synes, øvelserne er for nemme, sender hun besked via genoptræn.dk til terapeuten, som kan øge sværhedsgraden via portalens mulighed for at øge og mindske øvelsernes sværhedsgrad.

Patient og terapeut i løbende dialog

Både patienten og terapeuten kan følge med i træningen. Der evalueres løbende på, hvordan det går; både når det gælder hvor anstrengende øvelserne er, smerteforhold og om øvelserne udføres korrekt. Patienten evaluerer selv, og terapeuten har mulighed for at kommentere.

- Mulighed for at patienten løbende kan følge med i sin egen træning og spørge terapeuten undervejs, når det er tvivlsspørgsmål, er med til at motivere patienten, forklarer Anna-Britt Krog.

Fra terapeut til terapeut

Terapeuterne har efterlyst mulighed for at kunne overdrage patienter til hinanden fx i forbindelse med, at en patient har brug for en anden specielist eller når en terapeut afslutter et forløb og vurderer behov for et nyt supplerende forløb hos en anden terapeut.

FAKTA

Genoptræn.dk dækker genoptræning hele vejen rundt:

  • Genoptræning før – og efter operationer
  • Genoptræning i forbindelse med skader
  • Understøtte individuelle genoptræningsforløb.

Genoptræn.dk indeholder 515 øvelser fordelt på

  • Knæ – 145
  • Skulder – 142
  • Ryg – 139
  • Nakke – 27
  • Hofte – 22
  • KOL – 21.

Ejerkredsen består af Odense og Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

 Kontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
IT-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk

SDSI
Projektleder
Carsten Jensen
+45 2496 1172
carsten.jensen@rsyd.dk