Er det etisk forsvarligt at give en 80-årig en iPad til selvmonitorering?

To animationsfilm illustrerer nogle af de udfordringer patienten på den ene side og sundhedspersonalet på den anden side står overfor, når sundhedsteknologier tages i brug overfor borgeren i eget hjem

Hjemmebehandling i eget hjem og hjemlæggelse er begreber, som bruges igen og igen når vi taler om det nære sundhedsvæsen.

Når behandlingen fortsætter i eget hjem skal borgerne lære at bruge produkter og services, som kan understøtte hjemlæggelse. Det handler både om at aflaste hospitalernes økonomiske og personalemæssige ressourcer. Men det handler også om, at mange patienter gerne vil hurtigt hjem og gerne vil tage tage ansvar for deres egen sundhed.

Få styr på etikken når behandlingen rykker ind i borgerens hjem

Men hjemmebehandling giver også en række udfordringer. Udfordringer for både patienten og sundhedspersonalet.

"Hjemmepatienten"

Animationsfilmen ”Hjemmepatienten” beskriver hvilke overvejelser borgeren skal gøre, før hun siger ja til at blive patient i eget hjem. Overvejelser, der handler om, at man skal være indstillet på at få teknologi ind i sit hjem og være i stand til at betjene det. Og at man som hjemmepatient skal være tryg ved de tekniske løsninger.

”Tværklinikeren”

Hjemmebehandling af patienten skaber også udfordringer for de klinikere, der omgiver patienten, men ofte ikke har en direkte kontakt.

Filmen ”Tværklinikeren” fortæller om, hvordan kommunikation skal sikre, at der etableres tillid mellem patient og kliniker. Og både kliniker og patient skal være tryg ved den arbejdsdeling, der skal eksistere mellem patienten og klinikeren.

Filmene er produceret i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. De er resultat af arbejdet med etiske guidelines i projekt Patient@home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt.

I Patient@home skal en lang række parter udvikle nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

 

Er det etisk forsvarligt at give en 80-årig en iPad til selvmonitorering?

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation