WHINN 2021: Syddansk økosystem: Internationale AI-fundingmuligheder

Fundingmulighederne i EU er mange, og det kan være en overvældende øvelse at gå i gang med at søge midler til sundhedsprojekter. Dagens WHINN 2021-event gav tips til hvordan det kan gøres, viste spændende eksempler på AI-projekter i Region Syddanmark og erfaringsudvekslede om hvordan aktører i regionen kan byde ind i europæiske AI-projekter

Innovation og sundhedsteknologi i Region Syddanmark

Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, bød velkommen til WHINN-eventen ”Syddansk økosystem: Internationale AI fundingmuligheder”

- Vi har i mange år haft fokus på at samarbejde på tværs af landegrænser på sundhedsområdet, fordi vi kan se stor værdi i at hente international viden hjem til regionen. Samtidigt kan regionen bidrage med sin store viden om innovation og sundhedsteknologi. Dagens event spiller godt ind i det samarbejde, og vi håber det munder ud i helt konkrete internationale samarbejder og nye partnerskaber, der kobler forskning med konkrete behov hos patienter og sundhedsvæsenet.

Regionens satsning på det internationale område har udbygget regionens kontaktnet og i flere tilfælde skabt positiv omtale af regionen. Således har regionen siden 2012 har været et aktivt økosystem i det Europæiske Partnerskab for Sund og Aktiv Aldring, og EU-kommissionen tildelte i 2016 fire stjerner for vores innovationsindsats inden for området. Anerkendelse blev i 2019 udvidet med et “Certificate of Excellence” som en helt særlig anerkendelse af indsatsen.


Karsten Uno Petersen

Den gode ansøgningsproces

Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles er tæt på beslutningstagerne og embedsværket i EU. Og de besidder et indgående kendskab til de fundingprogrammer, som findes i EU.

Allan Nordby Ottesen, chefkonsulent ved Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles, beskrev en række af de mange fundingmuligheder i EU.

Det helt oplagte fra 2022 og frem er det store forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe med ca. 100 mia. støtte-euro. I forhold til dagens event er især cluster 1 om ’Health’ og cluster 4 om ’Digital, Industry and Space’ interessant. Cluster 1 handler om støtte til sundhedsprojekter, hvor AI kan medvirke til at skabe en sundere befolkning, mens cluster 4 blandt omhandler AI i forhold til blandt andet at understøtte borgerens empowerment.

For at undgå at blive overvældet af de mange uoverskuelige støttemuligheder i EU anbefaler Allan Nordby Ottesen,

- Tag fat i os i Det Syddanske EU-kontor. Vi kan hjælpe jer gennem hele processen med at scope din ansøgning, udvikle ansøgningen og afsøge fundingmuligheder. I det hele taget kan vi hjælpe jer med at træffe de rigtige beslutninger. Og det er gratis for aktører i Syddanmark.

Allan siger dog også, at man skal meget tidligt i gang med at formulere sin ide: Hvad vil jeg gerne gøre? Og hvordan kan EU hjælpe mig videre?

Få flere tips og tricks til at starte en god ansøgningsproces fra Det syddansk EU-kontor.

 
Allan Nordby Ottesen

AI-fokus også på regionens sygehuse

Som konkrete eksempler på to AI-projekter, som allerede er godt i gang på sygehuse i Region Syddanmark så deltagerne videoer om to projekter.

Projekt CICA - Artificial Intelligence in picture analysis, er forankret hos Odense Universitetshospital, Afdeling A i Svendborg. Det har fokus på at udvikle og anvende kunstig intelligens i forbindelse med kamerapille-undersøgelserne, se video.

Projekt MAGIC - AI for Breast Cancer Diagnostics, står Odense Universitetshospital i spidsen for. Projekt skal teste og validere et kunstig intelligens-værktøj, der kan understøtte lægernes arbejde ved at bistå med at diagnosticere brystkræft ud fra røntgenbilleder. Samtidig skal det nye værktøj sikre tidligere og mere præcis diagnostik, som kan føre til hurtigere behandling og dermed bedre chance for overlevelse og øget livskvalitet, se video.

Projektet, som strækker sig over fire år, er i gang med den første del, hvor kunstig intelligens skal gennemse over 260.000 ældre brystscreeningsbilleder fra hele Region Syddanmark. Studiet bliver det største på verdensplan, som har en gruppe kvinder inkluderet med to hele opfølgningsperioder. Projektet er et samarbejde mellem alle sygehusenheder i Region Syddanmark.

Andre eksempler på større AI-projekter i Region Syddanmark:

 • AutoDok - Automatisk udvælgelse og dokumentation af indlagte patienters vitalværdier på Fælles Akutmodtagelserne i Region Syddanmark
 • Autogenereret opgavefordeling og tolkningsforslag ved Thyreoideaskintigrafi
 • Automatisering af laboratoriearbejdsgange i forbindelse med digitalisering af patologi
 • BRAIN - BilledsegmenteRing med Artificial INteligens
 • Kvalitetssikring ved digitalisering af patologiglas til diagnostik ved brug af artificiel intelligens
 • PATINA - PrevenTion of Acute admissioN Algorithm
 • Regionalt kunstig intelligens projekt til brystkræft billeddiagnostik
 • Virtual Planlægning og 3D Print af Kirurgiske Guider til Kunstig Skulderoperationer.

Strategisk AI-fokus i Region Syddanmark

Ifølge Morten Lundgaard, It-direktør i Region Syddanmark, består regionens AI-fokus af at se AI som et hjælpeværktøj til at forbedre patientflowet i behandling og pleje.

- Vi tænker egentligt AI mere som Augmented Intelligence, der udvider vores muligheder for at træffe gode beslutninger.

Ifølge Morten Lundgaard ønsker regionen med sin digitaliseringsstrategi for 2022-2024 at lægge grundstenen til, at AI får effekt i klinikken. Han mener, at der er mange rigtig gode forskningsprojekter i gang, og det er godt, men de har endnu ikke mærkbar effekt i klinikken.

Med regionens digitaliseringsstrategi for 2022-2024 lægges fundamentet for blandt andet brugen af AI, og målet er, at 1-2 AI-løsninger kører i konkret drift i klinikken inden udgangen af 2024.

 
Morten Lundgaard

Derfor er Danmark en god partner i EU-projekter

Som afslutning på eventen drøftede deltagerne tre spørgsmål:

 • Hvad kan værdien i et EU-projekt være?
 • Hvad er det du / din organisation / vi er gode til, når det handler om kunstig intelligens. Og hvad er det vi kan byde ind med i europæiske projekter?
 • Hvordan kan vi bruge vores fælles viden og ekspertise vedr. kunstig intelligens til at udvikle europæiske projekter?

Svarene kredsede om, at Danmarks store styrker er vores store datagrundlag, høje datakvalitet (qua vores CPR-system) og omfattende digitalisering.
Samtidigt er Danmark præget af høj tillid til sundhedsvæsenet og til private virksomheder. Det er tillid, som også er på spil, når vi indgår i blandt andet AI-projekter med flere parter, offentlige såvel som private, nationale såvel som internationale.

Vi har en åben innovationskultur og er stærke, når det kommer til samskabelse, tværfagligt samarbejde og offentlig-privat samarbejde.

Alle disse faktorer gør Danmark til en oplagt partner i store EU-projekter, der omhandler AI-projekter.