Her finder du os

Syddansk Sundhedsinnovation
Forskerparken 10 G+H
5230 Odense M+45 7663 1312

Sdsi@rsyd.dk

Inge Bendixen
Vicedirektør
+45 2160 4423
Inge Bendixen

Vicedirektør. Uddannet civilingeniør med mange års ledererfaring særligt indenfor sundhedsvæsenet. Brænder for at være med til at udvikle sundhedsvæsenet. Hovedfokus er innovation, digital understøttelse, LEAN og det ved at involvere brugerne i udviklingsprocesserne

Anne Bach Stisen
Enhedschef
+45 2059 8951
Anne Bach Stisen

Anne er enhedschef og har mangeårig erfaring med offentlig administration og ledelse i Region Syddanmark. Hun har bl.a. arbejdet med det tværsektorielle sundhedssamarbejde og været med i opbygningen af Syddansk Sundhedsinnovation som stabsfunktion i regionen.

Christian Mercado
Enhedschef
+45 2617 6775
Christian Mercado

Christian er enhedschef for enheden Digital Innovation og er uddannet cand. it i medieteknologi og spil. Han har mange års erfaring med digital udvikling indenfor det offentlige og brænder for at forbedre det samfund vi alle er en del af gennem digital innovation af sundhedssektoren.

Simon Lindegaard
Enhedschef
+45 2122 2224
Simon Lindegaard

Uddannet produktionsingeniør med en international profil og har mange års erfaring indenfor sundhedsinnovation – både nationalt og globalt. Har været konstitueret enhedschef i Styring og Kvalitet samt i Digital Innovation.

Anna-Britt Krog
It-projektleder
+45 3043 3172
Anna-Britt Krog

Anna-Britt er cand.mag. og ph.d. i kultur & formidling og har mange års erfaring som projektleder. Anna-Britt motiveres af at omsætte brugernes behov til velfungerende løsninger, skabe samarbejde på tværs og medvirke til, at projekterne kommer fra pilotfase til drift.

Anne Friis Hansen
Specialkonsulent
+45 2179 4458
Anne Friis Hansen

Teamkoordinator for Sundhedsteknologi. Anne har en baggrund som fysioterapeut med en MA i rehabilitering. Hun har fokus på digitalisering på tværs af sektorer og brænder for projekter, hvor digitalisering skaber værdi for både klinikere og patienter.

Anne Hagelskjær Skovlund
Projektmedarbejder
+45 2434 6414
Anne Hagelskjær Skovlund
Anna Lyster-Clausen
Innovationskonsulent
+45 2475 7676
Anna Lyster-Clausen

Uddannet cand.scient. i tekno-antropologi og jordemoder. Foruden sin sundhedsfaglige baggrund, har Anna erfaring med brugercentrerede innovationsprocesser i privat og offentligt regi. Anna har en særlig interesse for udvikling og implementering af sundhedsteknologi.

Anne Mortensen
Projektleder
+45 2462 8813
Anne Mortensen

Anne er uddannet antropolog og arbejder primært med telemedicinske projekter. Her bidrager hun med kompetencer indenfor brugerinddragelse og projektplanlægning. Derudover laver Anne forskellige kommunikations-opgaver.

Anru Narenthirarajah
It-projektleder
+45 2921 6641
Anru Narenthirarajah

Anru er uddannet civilingeniør indenfor velfærdsteknologi og har flair for IT, GDPR og projektledelse. Anrus baggrund er en kombination af IT og sundhed og derfor er sundhedsinnovation en perfekt kombination.

Beat Salzmann
Construction Instructor
+45 2159 3274
Beat Salzmann

Konstruktions-instruktør med øje på detaljer. Beat er uddannet automekaniker, biografoperatør, autodidakt indenfor el/styring, vvs, tømmer og har +10 års erfaring som værktøjsmager /prototyper. Produktudvikler nu i et living lab fra kompleks idé til konkret prototype.

Bisljim Braimi
Projektmedarbejder
+45 2434 6455
Bisljim Braimi

Bisljim er uddannet cand.mag. i International Virksomheds-kommunikation og har en bachelor i IT & Webteknologi. Bisljim har særlig interesse for innovative IT-teknologier, der er med til at øge kommunikations-mulighederne mellem forskellige parter.

Camilla Toft Waldstrøm
Innovationskonsulent
+45 2465 0632
Camilla Toft Waldstrøm

Med rødder i produkt design har Camilla specialiseret sig inden for user experience og service design i en fysisk kontekst. Hun har en bred erfaring med at drive projekter gennem alle faser af designprocessen, især med blik for at frembring brugbare løsninger baseret på de indsigter, der skabes undervejs.

Carina Lykke Johannessen
Specialkonsulent
+45 3050 7525
Carina Lykke Johannessen

Specialkonsulent og teamkoordinator, med en baggrund som Kommunom i offentlig forvaltning & kommunikation. Carina er certificeret DKP og Lego Serious Play facilitator og har mange års erfaring med projekt- og procesledelse i privat og offentligt regi.

Carsten Jensen
Projektleder
+45 2496 1172
Carsten Jensen

Carsten er cand.scient. og har sin ph.d. indenfor rehabilitering. Carsten har 10+ års erfaring med projektledelse og har særlig interesse for tværsektorielle digitale forløb, der skaber værdi for klinikkere, brugere og kan implementeres. Han har desuden erfaring med udvikling og validering af PRO-instrumenter i sundhedssektoren.

Caroline Strudwick
Specialkonsulent
+45 4024 7587
Caroline Strudwick

Caroline er cand.mag. i international virksomheds-kommunikation. Hun har 10+ års erfaring med kommunikation, marketing og projektledelse. I SDSI har hun været projektleder på større internationale innovationsprojekter og koordinerer i dag de internationale aktiviteter.

Charlotte Maria Patterson
Innovationskonsulent
+45 2920 1614
Charlotte Maria Patterson

Designleder, og optaget af designfagets rolle i sundhedsfaglige sammenhænge. For Charlotte handler det om at tage udgangspunkt i mennesket. Hun faciliterer ofte designprocesser, og har erfaring inden for behovsafdækning og test. 

Christina L. Andersen
Økonomimedarbejder
+45 2170 2824
Christina L. Andersen
Claus Terkelsen
Konsulent
+45 2920 1011
Claus Terkelsen

Claus er videomanden der bringer video ud til alle praktiserende læger.

Emil Høstrup
Projektleder
+45 2479 9992
Emil Høstrup

Projektleder på Genoptræn.dk. Emil er kandidat i idræt & sundhed på Syddansk Universitet med linjefag i innovation og entreprenørskab. Han har en særlig faglig interesse for projekt- og forandringsledelse samt designprocesser.

Emil Kjærsgaard Nielsen
Specialkonsulent
+45 4019 6903
Emil Kjærsgaard Nielsen

Emil er uddannet cand.merc., med flere års erfaring med organisatorisk og strategisk udvikling i både privat og offentligt regi. Han brænder for udvikling af sundhedsområdet gennem værdiskabende offentlig og private samarbejder.

Gitte Sveinsson
Chefsekretær
+45 2920 1312
Gitte Sveinsson

Chefsekretær; understøtter vicedirektør og enhedschefer med kalender og ad hoc opgaver samt bistår kolleger med bl.a. Acadre og Pronestor. Arbejder derudover med diverse almene sekretæropgaver.

Henriette Søgaard (på barsel)
Innovationskonsulent
+45 2159 8450
Henriette Søgaard (på barsel)

Industriel designer med en forkærlighed for servicedesign og brugerinvolvering. I særlig grad, når det drejer sig om at designe til – og sammen med - børn og unge. Derudover elsker Henriette at lave lækre grafikker, der fryder øjet og sparer os for en masse ord.

Iben Kromann
Chefkonsulent
+45 2096 7597
Iben Kromann

Iben er cand.scient.pol. og har erfaring fra international projektledelse og OPI. Hun brænder for udviklingen af sundhedssektoren igennem tværsektorielt samarbejde og OPI-partnerskaber og er ansvarlig for koordinering af projektopsøgende aktiviteter i DI.

Jens Dinesen Strandbech
Projektleder
+45 2924 8925
Jens Dinesen Strandbech

Jens er uddannet cand.scient. i informationsarkitektur og har en ph.d. i sociale og menneskelignende robotters brug i sundhedssektoren. Jens har flere års erfaring som projektleder på internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

Jonas Drefeld
Innovationskonsulent
+45 3056 1066
Jonas Drefeld

Jonas er civilingeniør med ansvar for pipeline og udvikling af medicinsk udstyr. Jonas har lang erfaring med internationale innovationsprojekter, hvor han bidrager med sin ekspertise indenfor innovationsledelse, research, human-centered design og produktudvikling.

Julie Hvidt
Innovationskonsulent
+45 2462 8809
Julie Hvidt

Julie er uddannet cand.scient. i folkesundheds-videnskab og har flere års erfaring med evaluering og validering af PRO-instrumenter og teknologier i sundhedssektoren. Julies spidskompetencer ligger indenfor brugerinddragelse, evalueringsdesign og interventionsforskning.

Kaja Nørgaard Rasmussen
Økonomimedarbejder
+45 2044 9627
Kaja Nørgaard Rasmussen
Karen J. Nielsen
Specialkonsulent
+45 4019 7781
Karen J. Nielsen
Katrine Maruri
Eventkonsulent
+45 2167 3071
Katrine Maruri

Katrine er oprindeligt uddannet arkæolog og arbejder til daglig med events: konferencer, seminarer, workshops og besøg. Hun elsker at finde den gode historie indenfor sundhedsinnovation, og dem er der mange af i Syddansk Sundhedsinnovation.

Kirstine Kingo Errebo Østergaard
Konsulent
+45 4016 3110
Kirstine Kingo Errebo Østergaard
Kristoffer Møller Jensen
Projektmedarbejder
+45 2490 1605
Kristoffer Møller Jensen

Studerer Cand.it i Webkommunikation og interaktionsdesign og studiemedhjælper. Han har til dagligt fokus på kommunikation, eventhåndtering og udvikling i digitale projekter.

Kristine Nielsen
Specialkonsulent, arkitekt
+45 2920 2204
Kristine Nielsen

Kristine er uddannet arkitekt med speciale i planlægning og storskalabyggeri. Hun har planlagt og faciliteret brugerinddragelsen i adskillige sundhedsbyggerier og har stor indsigt i arkitekturpsykologi og helende arkitektur. 

Linda Justi
Konsulent
+45 2920 1187
Linda Justi

Linda er uddannet cand.mag. i engelsk og erhvervssprog. Linda har bred erfaring i kommunikation og projektledelse og arbejder indenfor området telemedicin, planlægning af nationale og internationale events, oversættelse samt illustrationer til grafisk produktion. 

Line Tornhøj Lektonen
Administrativ medarbejder
+45 2482 0421
Line Tornhøj Lektonen

Line arbejder med webredaktion og CMS, event koordinering, grafisk kommunikation, foto, IT-udstyr, praktiske og administrative opgaver. Uddannet cand.scient. i idræt og dansk.

Lise Døj-Bendixen
Projektleder
+45 2484 4352
Lise Døj-Bendixen

Programleder med stor erfaring indenfor tværgående projekter på sundhedsområdet. Lise er uddannet cand.scient.san., certificeret IPMA-D og har i flere år arbejdet med projektledelse med fokus på implementering og forandringsledelse herunder relationsskabende processer.

Lise Ringkvist
Projektleder
+45 2924 8981
Lise Ringkvist

Lise er uddannet cand. mag. i international virksomhedskommunikation. Lise har bred erfaring med projektledelse i udviklingsprojekter og internationale projekter med fokus på velfærdsteknologi og ældreområdet, herunder særligt inden for demens og rehabilitering.

Lone Dalager Kristensen
Projektleder
+45 2965 5548
Lone Dalager Kristensen

Projektleder indenfor telemedicin. Lone har bred erfaring med projekter, ledelse og organisationsudvikling, og har bl.a. undervist i forandringsledelse. Hun er uddannet HD(A), certificeret coach og ser telemedicin som et centralt element i fremtidens sundhedsvæsen.

Lotte Damsgaard Nissen
Projektmedarbejder
+45 2965 0245
Lotte Damsgaard Nissen

Lotte studerer cand.it i webkommunikation (interaktionsdesign), og har baggrund indenfor designkultur og økonomi. Hun brænder for design i en bred forstand, men især i forhold til velfærdsteknologi og brugerdrevet design.

Lotte Haag Borg
Specialkonsulent
+ 45 2924 8898
Lotte Haag Borg

Lotte er uddannet arkitekt med speciale i eksperimenterende arkitektur og har diplomfag i Innovationsledelse samt Forandringsledelse. Hun har tegnet byggeri på alle skalatrin samt udviklet efteruddannelses-programmer i innovation og procesfacilitering.

Louise Halgaard Gotfredsen
Specialkonsulent, projektleder
+45 2179 1404
Louise Halgaard Gotfredsen

Rådgiver og projektleder. Louise driver innovationsprojekter med fokus på robotteknologi og logistikløsninger i sundhedssektoren. Louise er cand.mag. i voksenpædagogik og har mange års erfaring med organisations- og forretningsudvikling i international kontekst.

Louise Linaa
Innovationskonsulent
+45 2496 5603
Louise Linaa

Louise er arkitekt og brænder for at se arkitektonisk potentiale og udvikle fysiske og mentale rum til sundhed med udgangspunkt i patienter, personale og medarbejdere. Hun faciliterer ofte brugercentrerede processer og workshops og underviser i innovative designprocesser.

Maria Hardt Schønnemann
Konsulent
+45 2964 5884
Maria Hardt Schønnemann

Maria er cand.it. og har arbejdet som IT-projektleder i både det private og det offentlige i 15 år. Det centrale er løsninger til sundheds- og socialområdet med fokus på brugerne. Maria har også arbejdet internationalt med EU-projekter og er i dag fundingkonsulent.

Marianne Sønderskov
Økonom/Controller
+45 2059 8952
Marianne Sønderskov

Cand.merc. og teamkoordinator. Erfaring med projektledelse, løn og økonomi i forskellige sammenhænge både kommunalt og i sygehusregi samt fra private virksomheder. Arbejder med økonomistyring, budgetlægning, projektøkonomi, business cases og øvrige økonomiopgaver.

Martin Skov
Innovationskonsulent
+45 4019 6902
Martin Skov

Martin er ingeniør i integreret produktudvikling og design. Han har i flere år arbejdet med iværksætteri, udvikling og salg. Nu arbejder Martin b.la. med projektledelse, herunder opstart og projektledelse af CoLab Vest, START og TARS, og ”Én indgang”. 

Mette Louise Andersen
Grafiker
+45 2332 7908
Mette Louise Andersen
Mildred Kealy-Jensen
Innovationskonsulent
+45 2464 9145
Mildred Kealy-Jensen
Miriam Matlok
Kommunikationskonsulent
+45 2920 1869
Miriam Matlok

Miriam er cand.scient. og uddannet indenfor informationsjournalistik og kommunikation. Hun kender det danske sundhedsvæsen og den politiske beslutningsproces, og er ansvarlig for webkommunikation, nyhedsbreve, sociale medier, kommunikations-planlægning, tekster og sprog.

Morten Givskud
Innovationskonsulent
+45 2465 0141
Morten Givskud
Morten Hoff
Chefkonsulent
+45 2179 1730
Morten Hoff

Morten er chefkonsulent med lang erfaring i teknologiudvikling mellem sygehuse, kommuner, virksomheder og borgere. Han har ph.d. i ældreforskning, har været chef for Velfærdsteknologi og Digitalisering i Odense Kommune og ansvarlig for velfærdsteknologi på UC-Lillebælt.

Nina Charlotte Schack
Specialkonsulent
+45 2920 1307
Nina Charlotte Schack

Specialkonsulent og teamkoordinator. Uddannet cand.merc. med speciale i strategi og organisation. Nina arbejder med administrativ og politisk betjening af regionale fora samt varetager en del af det strategiske arbejde i relation til regionale og nationale initiativer.

Pia Bergquist
Konsulent
+45 5142 1202
Pia Bergquist

Økonomimedarbejder med interesse for velfærdsteknologi og procesoptimering. Pia har +25 års erfaring med økonomi, administration, it-support og system testning, og nyder opgaver hvor hendes servicegen bliver brugt, krydret med EU projektregnskaber samt glade mennesker.

Randi Lehmann Boesen
Innovationskonsulent
+45 3027 2620
Randi Lehmann Boesen

Randi er uddannet antropologi og har mange års erfaring med at udføre kvalitative analyser samt lede og facilitere brugerinddragende udviklingsprojekter i sundhedssektoren. Hun underviser også studerende og sundhedspersonale i at lede udviklingsprocesser i egen praksis.

René Høltzermann
Innovationskonsulent
+45 2324 5986
René Høltzermann

Cand.polyt. i produktudvikling & innovation. René har erfaring med research, innovation og konceptudvikling med særlig fokus på teknologi i diverse brancher og arbejder nu med trends, test, vurdering og tilpasning af teknologiske produkter til sundhedssektoren.

Simone Madsen
Innovationskonsulent
+45 2151 7116
Simone Madsen
Simon Nørregaard Jensen
Konsulent
+45 2423 2053
Simon Nørregaard Jensen
Sofie Dyrehauge
Husassistent
+45 2479 9965
Sofie Dyrehauge

Oprindeligt uddannet kontorassistent og siden klassisk sanger. Sofie arbejder med diverse praktiske opgaver, der er brug for i huset, både faste og ad hoc. Hun bistår med eventkoordinering, herunder bestilling af forplejning, praktisk hjælp samt administrative opgaver.

Stefan Madsen Sjødahl
It-projektleder
+45 2179 4990
Stefan Madsen Sjødahl

Ingeniør i sundheds-IT med speciale i anvendelse af telemedicin. Stefan har stor indsigt i de problemer og udfordringer, som findes indenfor alle faggrupper fra teknikeren til klinikeren. Stefan er brobygger med teknisk analytisk tilgang til opgaver.

Stine Poulsgaard
Innovationskonsulent
+45 2912 0805
Stine Poulsgaard

Uddannet designer med speciale i visuel kommunikation og designprocesser. Hun har lang erfaring med UX-design i bredeste forstand og bruger visualiseringer som fælles sprog for at nå frem til fælles løsninger. Stine både faciliterer og underviser i designprocesser.

Susanne Pedersen
Konsulent
+45 2920 1422
Susanne Pedersen

Uddannet lægesekretær og sundhedskommunom samt PRINCE2-certificeret. Susanne har stor erfaring med sundhedsvæsenet og arbejder i SDSI med tværsektoriel elektronisk kommunikation med baggrund i MedCom-standarderne. Hun er tillige involveret i arbejdet med SAM:BO.

Svend Holm Henriksen
Chefkonsulent
+45 2920 1169
Svend Holm Henriksen

Chefkonsulent i enhed for Digital Innovation. Svend arbejder med administrativ og politisk betjening af regionale og nationale fora. Han bidrager derudover ofte med teknisk og organisatorisk sparring i forhold til enhedens opgaver og projekter.

Svenja Jaffari
Innovationskonsulent
+45 2324 5917
Svenja Jaffari

Uddannet forsker i design og innovation med speciale i brugerdrevne innovationsprocesser og kvalitative forskningsdesign. Svenja har flere års erfaring med internationale, tværfaglige projekter hvor teknologi og mennesker mødes, og er certificeret i Belbin og Prince2

Tascha Brandt Schøsler
Projektmedarbejder
+45 5172 7541
Tascha Brandt Schøsler
Thomas Clausen
Specialkonsulent
+45 2920 1951
Thomas Clausen

Teamkoordinator for sekretariatsteamet og specialkonsulent. Thomas har særligt ansvar for at varetage den politiske og administrative betjening og beskæftiger sig med koordineringsfunktioner i feltet politik og strategi. Thomas er kandidat i politik og administration.

Tina Nissen
Specialkonsulent
+45 2979 6520
Tina Nissen

Sygeplejerske og cand.scient.san. Hun har mange års erfaring som projektleder og stor interesse for gevinstrealisering og programledelse. Porteføljen inkluderer fx brugerinvolvering, Nyt OUH samt test og evalueringer i klinisk drift.

Tobias Thuesen Marling
PMO-konsulent
+45 2334 6714
Tobias Thuesen Marling
Tine Kongsted Eefsen
Specialkonsulent
+45 6161 4995
Tine Kongsted Eefsen

Tine Kongsted Eefsen er cand.scient.soc. og har arbejdet som konsulent både i kommunalt og regionalt regi med særligt fokus på sundhedsområdet. Tine arbejder i dag som specialkonsulent i Digital Innovation med fokus på strategi og koordinering.

Trine Egsgård Køhn
Konsulent
+ 45 2916 4993
Trine Egsgård Køhn
William Binderup Jensen
Projektmedarbejder
+45 3056 3339
William Binderup Jensen

Uddannet cand.mag. i International Virksomhedskommunikation med BA i Engelsk og Tilvalg i Medievidenskab. William arbejder med kommunikation i alt lige fra tekst, tale, billede og video, og ønsket om at fortælle gode historier gennemsyrer hans arbejde.

Zlatan Sarkotic
IT-projektleder
+45 2476 0074
Zlatan Sarkotic

IT-Projektleder med en Master i IT, linjen Organisation og mange års erfaring som softwareingeniør indenfor medicinalindustrien. Zlatan arbejder nu med projektledelse, teknisk støtte og interne processer. Han agerer også som teknisk rådgiver i KIG og andre projekter.