Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Job i Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation har to ledige stillinger. Vi søger både en udviklingskonsulent og en barselsvikar for vores ene økonomimedarbejder

Udviklingskonsulent til Enheden for Innovativt Byggeri og Drift

Som vores nye udviklingskonsulent kommer du til at arbejde med udvikling af regionens kerneydelser ligesom du skal bidrage ift. indsatser, der understøtter vækstaktiviteter i Region Syddanmark, herunder arbejdet med living labs i samarbejdsrelationer på sygehusene og i samarbejde med virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Konkret kommer du til at indgå med opgaveløsning i tilknytning til CoLab Denmark som er et program for offentlig-privat samarbejde. Du kommer også til at bidrage til SDSIs leverancer i Interreg-projektet ProVaHealth. Endvidere skal du bidrage til konsolidering af Èn indgang, som er regionens modtagefunktion for virksomheder, der ønsker at udvikle eller sælge løsninger til sygehusene.

Dine faglige kompetencer

Du har solid erfaring med det regionale sundhedsområde og samarbejdet med andre parter i sundhedsvæsenet. Du har erfaring med at gennemføre innovationsprojekter og bidrage til beslutningsoplæg i komplekse offentlige institutioner. Du trives i et miljø med forskellige faglige profiler og er struktureret og god til at navigere i opgaver med mange forskellige interessenter.

Derudover er det en fordel, hvis du:

  • Har konkret erfaring med at understøtte udviklingsprocesser i samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder
  • Har erfaring med regionalt vækstsamarbejde på strategisk og nationalt niveau.

Læs mere og søg stillingen. Ansøgningsfrist: Den 11. oktober 2017. Vi afholder samtaler den 26. oktober. Ansættelsen er med opstart snarest muligt.

Vil du vide mere - Kontakt

  • Enhedschef Stine Justi, 3025 2410 eller
  • Programchef Morten Hoff, 2179 1730.

------------------------------------------------------------------------------

Økonomimedarbejder - barselsvikar

Til økonomifunktionen i Syddansk Sundhedsinnovation søger vi en systematisk og engageret barselsvikar for vores ene økonomimedarbejder. Økonomien i SDSI er kendetegnet ved en stor projektportefølje med tilhørende mange og forskellige finansieringskilder. Der er tale om bevillinger fra regionen, puljemidler (nationalt og internationalt) samt indtægter fra salg af ydelser til andre offentlige organisationer og virksomheder. Opgaverne relaterer sig dermed både til økonomiopfølgning på den overordnede økonomi og til økonomien i de enkelte projekter.  
 
Dine opgaver  
Du kommer til at indgå i den samlede varetagelse af de daglige økonomiopgaver i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Du får særligt til opgave at stå for blandt andet bogføring, opfølgning på fakturaer, udtræk fra økonomisystem, opdatering og kontrol af projektregnskaber  og support.
  
Dine kompetencer  
Du skal have:  
  • Indsigt og erfaring med grundlæggende bogholderi- og regnskabsopgaver
  • Indgående kendskab til brugen af Excel

Læs mere og søg stillingen. Ansøgningsfrist: Den 8. oktober 2017. Ansættelse er per 1. december 2017.

Vil du vide mere - Kontakt

  • Teamkoordinator Marianne Sønderskov, 2059 8952
  • Konstitueret enhedschef Simon Lindegaard, 2122 2224.

Kontaktpersoner

Stine Justi

ENHEDSCHEF
INNOVATIVT BYGGERI OG DRIFT
+45 3025 2410

Morten Hoff

CHEFKONSULENT
PROGRAMCHEF COLAB DENMARK
+45 2179 1730

Marianne Sønderskov

ØKONOM/CONTROLLER
KOORDINATOR ØKONOMI
+45 2059 8952

Simon Lindegaard

KONST. ENHEDSCHEF
STYRING OG KVALITET
+45 2122 2224