Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

01 - feb - 2018

Borgere med afasi har brug for fælles og ensartet kommunikation

Borgere med afasi har brug for, at sundhedspersonale på sygehuse, i kommuner og institutioner kommunikerer på samme måde med borgeren

Når evnen til at tale, tænke og formulere sig begrænses

Når en borger har mistet eller fået begrænset evnen til at tale, tænke og formulere, er det afgørende, at det sundhedspersonale som møder borgeren, bruger samme ’sprog’ – altså, at alle er enige om hvordan man kommunikerer med borgeren.

Det viser første fase af projekt ”Sammenhængende forløb for borgere med afasi", som nu er afsluttet.

Projektets første fase bestod af en behovsanalyse.

Her blev der i perioden september – december 2017 gennemført interviews, observationer og fokusgruppeinterviews med patienter, pårørende og relevante faggrupper. Herudover var alle interessenter involveret i brainstorm.

Citater fra interviews viser et tydeligt behov for redskaber og værktøjer, der kan hjælpe sundhedspersonalet med at kommunikere med den afasiramte borger.

- Det er meget svært når man kan se på patienten, at der er noget de meget gerne vil sige, eller der er et behov som trænger til at blive opfyldt, og man bare ikke kan finde ud af hvad det er. Man synes, at man har foreslået det ene og det andet og det tredje, men hvor det bare ikke er rigtigt, forklarer en sygeplejerske i den Fællesakutmodtagelse om udfordringerne når man modtager en patient med afasi.

- Når vedkommende er på sygehuset, skal der stå højt og larmende et eller andet sted, at den her patient har afasi. Vi måtte træde til flere gange fordi personalet stod henne ved computeren og snakkede med hovedet væk fra vores far. Det var så uforskammet, berettet en pårørende om sit møde med sundhedspersonalet.

Behovsanalysen gav de første indikationer på indhold og udformning af en fælles kommunikationsmetode/værktøjskasse i form af:

  • Analoge produkter fx printmateriale, lommekort eller patientlogbog
  • Digitale elementer som fx en app til kommunikationsstøtte.

Dialogmøde med virksomheder

Som afslutning på fase 1, mødtes projektgruppen den 30. januar 2018 til en åben dialog med fire virksomheder om, hvordan virksomheder kan involveres i udvikling af kommunikationsmetode/værktøjskassen.

Fire virksomheder deltog: MedWare, Do My Day, Trade eXpansion og Specialpædagogisk Forlag.

Læs mere om det videre forløb og baggrunden for projektet på Colab-Denmark.dk og læs mere om projektet på Sydvestjysk Sygehus’ hjemmeside

 

Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation

Annika Lindberg

INNOVATIONSKONSULENT
+45 2137 2842

Samarbejdspartnere

Sydvestjysk Sygehus har hjemme på tre adresser, i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medicinske som kirurgiske.

Samarbejdspartner i følgende projekter

I CoLab Vest samarbejder Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kommune, Varde kommune, Billund kommune, Fanø kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger inden for KOL, diabetes og genoptræning af borgere

SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION ER EN STAB FOR SUNDHEDSINNOVATION I REGION SYDDANMARK, INDEN FOR BL.A. VELFÆRDSTEKNOLOGI, TELEMEDICIN, DIGITALISERET SUNDHEDSSAMARBEJDE, BRUGERKVALIFICERET BYGGERI OG OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

Fem fakulteter, 32.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, over 5.400 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt 5 regionale campusser. Flere internationale undersøgelser dokumenterer, at vi laver forskning i verdensklasse og er blandt de 50 bedste af verdens unge universiteter