Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

07 - aug - 2018

Erfaringsrapport om Bring Your Own Device

CoLab Plug & Play har sammen med en række offentlige organisationer og private virksomheder udarbejdet erfaringsrapporten omkring Bring Your Own Device (BYOD).

Telemedicin herunder digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger, har allerede vundet stærkt indpas i den offentlige sundhedssektor, og i fremtidens sygehusvæsen vil behovet for telemedicinske løsninger stige.

Rapporten er baseret på erfaringer med at benytte patientens/borgerens eget udstyr, når man fx anvender apps eller videokommunikation.

Rapporten afdækker en række aspekter omkring Bring Your Own Device og en trin-for-trin guide, der ses som et vurderingsværktøj i forhold til at starte projekter hvor BYOD indgår.

Erfaringsrapporten henvender sig til såvel private som offentlige aktører.

Download rapporten.

Både offentlige organisationer og private virksomheder har bidraget til rapporten. 

Kontaktpersoner

Katrine Vedel

SPECIALKONSULENT
KOORDINATOR DIGITAL INFRASTRUKTUR
+45 2159 5358

Offentlige og private bidragydere

Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi

CoLab Denmark består af en række lokale udviklingsmiljøer. Hos os finder du en samlet indgang til udvikling, test og implementering, og vi følger dig gennem hele processen.

Samarbejdspartner i følgende projekter

I CoLab Vest samarbejder Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kommune, Varde kommune, Billund kommune, Fanø kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger inden for KOL, diabetes og genoptræning af borgere

Colab Plug & Play er et unikt test- og demonstrationslaboratorium for digitale løsninger til sundhedsvæsenet

CoLab Odense er et partnerskab mellem Odense Universitets hospital, Odense kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

CoLab Lillebælt har fokus på teknologier, der løser hygiejneproblematikker

Colab Sønderjylland har specialiseret sig i udvikling og test af tele- og kommunikationsløsninger, der letter arbejdsgange på sygehuset og på tværs af sektorer

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab. Det er helt almindelige borgere fra hele landet, som bruger Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser.

Simpel medicinpåmindelse-system med elektronisk kvittering som støtte til borgerne, overblik for plejepersonalet og tryghed for de pårørende.

Skabe unikke IT-løsninger, som imødekommer de stadigt skiftende behov for overblik, planlægning og kommunikation i såvel sundheds- og pleje/omsorgsbranchen