Plug & Play - test og faciliteringsmiljø

Plug & Play er et test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse, i udvikling, test og certificering af borgernære velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet

State-of-the-art testfaciliteter

Plug & Play stiller state-of-the-art testfaciliteter til rådighed på kommercielle vilkår kombineret med teknologisk service og rådgivning.

I Plug & Play kan du få adgang til rådgivning om udvikling af velfærdsteknologiske produkter.

Du kan få testet og afprøvet dit produkt i afgrænsede driftslignende miljøer, der sikrer, at produkterne har en tilstrækkelig modenhed, før eventuel implementering i drift.

Plug & Play inddrager borgere og sundhedsfagligt personale i testen, så produkterne bliver afprøvet i virkelighedsnære brugssituationer.

Plug & Play - test og faciliteringsmiljø