Euriphi - Europæisk netværk om innovative indkøb

EURIPHI er et netværk af 25 europæiske partnere med fokus på værdibaserede innovative indkøb inden for integreret pleje og hurtig diagnostik af infektiøs sygdom

De europæiske lande oplever de samme udfordringer med en stigende ældrebefolkning, flere borgere med kroniske sygdomme og stigende krav til drift og effektivitet i sundhedsydelserne. Det er udfordringer, som stiller nye krav i forbindelse med indkøb i sundheds- og plejesektoren. Krav om nytænkning og nye innovative løsninger.

EURIPHI – Europe-wide Innovative Procurement og Health and Care Innovation

De 25 partnere involveret i EURIPHI projektet, vil fremme og avancere processerne omkring innovative indkøb ved at etablere et blivende netværk med fokus på værdibaserede indkøb af innovative løsninger til sundhedsvæsenet.

EURIPHI-projektet undersøger nuværende praksis, udforsker MEAT (Most Economically Advantageous Tendering), et værktøj der bruges til fremme af værdibaserede innovative indkøb, og gennemfører en åben markedsundersøgelse for at undersøge hvilke løsninger, der udvikles eller er på markedet, som kan avancere værdibaseret indkøb på tværs af de europæiske lande.

FORMÅL

Formålet med projektet er at definere de uopfyldte behov i nuværende indkøbspraksis ved at oprette et europæiske konsortium af offentlige indkøbere og leverandører af sundhedsydelser i sundhed- og socialsektoren. Dette med henblik på at gennemføre innovation og integrerede løsninger ved hjælp af "Prækommercielle indkøb" (PCP)1 eller "Offentlige indkøb af innovative løsninger" (PPI)2 i sundheds- og socialsektoren.

Projektets leverance

EURIPHI-projektet vil bidrage med ny viden med hensyn til at udføre:

  • En PCP/PPI til at implementere hurtige diagnostiske værktøjer til smitsomme sygdomme i klinisk praksis. Desuden skal offentlige indkøbere i sundhedssektoren udarbejde specifikationer, der er egnede til udbredelse af hurtig diagnostik på området for smitsomme sygdomme i hele Europa.
  • En eller flere PCP/ PPI til at avancere overgangen til patientcentreret integreret pleje i sundheds- og socialsektorerne. Klinikere, patienter, offentlige indkøbere på sundhedsområdet, ledere af sundheds- og social- institutioner og sundhedsmyndighedernes forsikringsselskaber/betalere bør samarbejde om at identificere de udfordringer og behov, der vil føre til udvikling af nye innovative løsninger til patientcentreret integreret sundhed.

EURIPHI Konsortium vil introducere en ny tilgang til at vurdere værdi-baserede indkøb af innovative løsninger ved brug af MEAT-princippet (Most Economically Advantageous Tendering), for at opnå følgende mål:

  • At etablere et netværk, der avancerer indkøbspraksis, som vil bruge innovative indkøbsmetoder såsom MEAT samt udvikle juridiskvejledning for lokal beslutningstagning til at fremme effektive tværnationalt værdibaserede indkøb.
  • At tilpasse eksisterende værktøjer, udføre åben markedskonsultationer og anvende tværnational værdi-baseret PPI/PCP testning som en basis for læring i forhold til hurtig diagnostik af smitsomme sygdomme og nye modeller for integreret patientpleje
  • At etablere et EURIPHI-netværk af repræsentanter fra regionale sundhedsmyndigheder, politiske beslutningstagere og betalere, som i samarbejde med andre vigtige interessenter, vil prioritere investeringer og fremme udbredelsen af værdibaseret PPI/PCP.

Disse formål ville skabe et fundament for fremtidige PPI/PCP på tværs af EU-landene.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation deltager som partner på vegne af Region Syddanmark i projektet med det formål at fremme EU-samarbejde mod værdi-baserede indkøb i sundhedsvæsnet.

FAKTA – Partnere

  • 12 førende offentlige indkøbsorganisationer, som dækker mere end 500 tjenesteudbydere i hele Europa.
  • Eksperter fra forskning, jura, virksomheder og europæiske/internationale organisationer: University Antwerp, International Foundation of Integrated Care (IFIC), CMS UK, CMS Belgium, EMPIRICA, European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA), Globrish, Federation Europeenne des Hopitaux des Soins de Sante (HOPE), reference sites collaborative network (RCSN) of EIP-AHA, Boston Consulting Group (BCG), MedTech Europe, University of Valencia, Wavestone.
Euriphi - Europæisk netværk om innovative indkøb

Læs mere om projektet
EURIPHIKontakt
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk