Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Det Digitale Sundhedscenter – et partnerskabsprojekt

Et partnerskab bestående af Region Syddanmark, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Ærø og Langeland Kommune, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen står bag visionen ”Det Digitale Sundhedscenter”

Nytænkning af kommunale sundhedstilbud

Det Digitale Sundhedscenter er en markant nytænkning af de kommunale sundhedscentres tilrettelæggelse af tilbud, herunder tilbud til borgere med kronisk sygdom.

Digitale løsninger er en del af løsningen

Grundlæggende handler visionen om at udvikle og integrere digitale løsninger i sundhedscentrenes tilbud. Visionen skal realiseres gennem en række udviklingsprojekter med forskellige indsatsområder og målgrupper og en systematisk anvendelse af digitale løsninger skal føre til

  • Øget fleksibilitet og tilgængelighed af tilbuddene
  • Fastholdelse af livsstilsændringer ved mere differentierede indsatser og større motivation hos borgerne
  • Ressourceoptimering dels ved at sundhedsprofessionelle håndterer borgere på tværs af kommunegrænser, dels via tilbud med fokus på hjælp til selvhjælp, så en række borgere kan klare det meste selv, og borgerne med størst behov for støtte gives et udvidet tilbud.

Det Digitale Sundhedscenter skal medvirke til at løse nogle af de problemer, som kommunerne oplever i forbindelse med det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde bl.a. fravalg af tilbud om patientuddannelse. Problemer som kan skyldes manglende tilgængelighed og fleksibilitet i tilbuddene, herunder geografiske afstande mellem borgerne og de kommunale sundhedscentre, begrænsede åbningstider og i forvejen fastlagte holdforløb, som kan betyde ventetid, før en motiveret borger kan starte op på et tilbud.

Digital Patientuddannelse

Projektet har fået tildelt 3 millioner kroner i støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje ”Sundere liv for alle”. Som et første projekt under Det Digitale Sundhedscenter vil parterne udvikle et tilbud om Digital Patientuddannelse til borgere over 18 år.

Projekts formål er:

  • at udvikle, afprøve og udbrede digitale tilbud om patientuddannelse til borgere med type 2 diabetes og hjertekarsygdom
  • at eksperimentere med brugen af forskellige digitale løsninger til formidling af sundhedsfagligt og pædagogisk indhold i relation til forebyggelsestilbud i kommunale sundhedscentre.

Fokus på hvordan man lever et godt liv med kronisk sygdom

Formålet med tilbuddet om Digital Patientuddannelse er, at borgerne opnår og fastholder et godt liv med deres kroniske sygdom, og at borgerne lever et liv med stor grad af mental sundhed.

Konceptet for Digital Patientuddannelse har derfor fokus på både sundhedsfaglige emner og emner relateret til den enkelte borgers evne til at håndtere livet med kronisk sygdom.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra et for-projekt i 2014, hvor en behovsafdækning blandt borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hjertesygdom og type 2-diabetes viste, at fastholdelse af motivation er en stor udfordring.

Deltagerne i undersøgelsen efterspurgte desuden et netværk, hvor man som kronisk syg kan søge støtte og dele erfaringer - for mere info se filmen til højre.

Partnerskabet vil benytte allerede eksisterende teknologier til at gennemføre digitale patientuddannelsesforløb. Eksisterende hjemmesider, webinarer, individuelle onlinesamtaler og e-læring via kendte applikationer vil være udgangspunktet for Digital Patientuddannelse. Desuden ønsker partnerskabet at eksperimentere med brugen af lukkede grupperum på sociale medie, eksempelvis Facebook, som en del af tilbuddet i Digital Patientuddannelse.
Selvom udgangspunktet er eksisterende teknologier, ønsker partnerskabet løbende at afdække, hvilke nye løsninger, der kunne have et potentiale og hvilke behov, der ikke bliver løst af de eksisterende løsninger.

Syddansk Sundhedsinnovation står for projektledelsen af projektet.

Projektdata

Startdato: 01.10.2014

Slutdato: 31.12.2017

Projektleder: Anna-Britt Krog

Se video

Kontaktperson

Anna-Britt Krog

IT-PROJEKTLEDER
+45 3043 3172

Samarbejdspartnere

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisationer med 136.800 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet diabetikere. I dag har vi ca. 85.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger

Samarbejdspartner i følgende projekter