Bliv Digital Kompetent - kompetenceløft af sundhedsfagliges teknologiforståelse

Sundhedsfagliges digitale kompetencer styrkes, så de kan understøtte og vejlede borgerne i brug af ny teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Styrkede digitale kompetencer

Som led i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter Sundheds- og Ældreministeriet fokus på behovet for udvikling af sundhedsfagliges digitale kompetencer.

8 kommuner, 2 uddannelsesinstitutioner og 1 region

Region Syddanmark: Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetescenter Odense og Tværsektorielt Samarbejde, sætter derfor gang i projektet ’Bliv digital kompetent’ i samarbejde med 8 kommuner: Varde -, Faaborg Midtfyn -, Kolding -, Kerteminde -, Odense -, Svendborg -, Ærø - og Halsnæs kommune og to uddannelsesinstitutioner: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC SYD.

Formål

Projektet ”Bliv digital kompetent” har til formål at styrke de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse.

De sundhedsfaglige får et kompetenceløft inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering.

Kompetenceudviklingen skal både styrke de sundhedsfagliges evne til selv at anvende digitale løsninger, og gøre dem i stand til at støtte borgerne i deres håndtering af egen sygdom og sundhed ved hjælp af digitale løsninger i fremtidens sundhedsvæsen.

Mål

Målet med projektet er:

  • at give de sundhedsfaglige viden om digitale løsninger
  • at gøre de sundhedsfaglige trygge i forhold til at kommunikere med borgeren via digitale løsninger,
  • at give de sundhedsfaglige kompetencerne til at formidle information og praktisk håndtering af digitale løsninger til borgerne.

Det er målsætningen, at tre hold med hver 25 kursister gennemfører uddannelsesforløbet i projektperioden. På sigt vil et langt større antal sundhedsfaglige kunne få gavn af kurset, som fremover vil kunne blive udbudt af uddannelsesinstitutionerne i partnerskabet efter projektperioden.

Projektets målgruppe er sundhedsfagligt personale i almen praksis, kommuner og på sygehuse i Region Syddanmark, som har digital kontakt med borgere i dag eller i fremtiden. Det vil sige fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og sygeplejersker, som underviser på en digital patientuddannelse, er ansvarlige for online vejledning, har borgere i digital genoptræning, varetager telemedicinsk opfølgning eller skal vejlede borgere i brug af nye teknologier.

Leverancer

På baggrund af en behovsafdækning udvikles et uddannelseskoncept.

Der afholdes workshops på tværs af partnerskabet, som vil resultere i et færdigudviklet koncept og detaljeret uddannelsesplan. Der gennemføres en række afprøvninger og en samlet evaluering af uddannelsesforløbet.

FAKTA

Projektet "Bliv Digital Kompetent" er en del af Det Digitale Sundhedscenter.

Projekter gennemføres i 2019.

Bliv Digital Kompetent - kompetenceløft af sundhedsfagliges teknologiforståelse
Kontakt
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk

SDSI
It-projektleder
Anna-Britt Krog
+45 3043 3172
anna-britt.krog@rsyd.dk