Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerne

En ny seng til psykiatrien er udviklet igennem brugerinddragelse af patienter og medarbejdere på tværs af regioner og virksomheder i Danmark. Målet er komfort, tryghed, sikkerhed og gode arbejdsgange

Projekt motivation

Forud for projektet er der på tværs af de danske regioner blevet identificeret et behov for udvikling af en seng til den fremtidige psykiatriske patientstue. På en række punkter stilles der andre krav til en seng, som skal anvendes i psykiatrien. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt - i flere tilfælde ikke muligt - at anvende senge, som grundlæggende er udviklet til brug i det somatiske hospital. Det væsentligste aspekt, der gør funktionsbehovet for den psykiatriske seng anderledes end sengen til det somatiske hospital, er, at sengen skal kunne leve op til en række sikkerhedsmæssige hensyn. Disse hensyn skal sikre, at patienten føler sig tryg og ikke skader sig selv, men også at personalet har et forsvarligt arbejdsmiljø. De sikkerhedsmæssige krav betyder, at det er en udfordring at integrere fx elektroniske løsninger i sengen.

Målet med projektet har været at skabe en sengeløsning, der optimerer indlæggelses- og soveoplevelsen for patienten, som lever op til sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige krav og som samtidig er med til at give et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Brugerinddragelse og tværregionalt samarbejde

Projektet er det eneste af sin slags i Danmark, og derfor vises der også stor interesse blandt landets andre regioner. Dette har bl.a. ført til, at repræsentanter fra psykiatriske afdelinger og patienter fra hele landet har deltaget aktivt i de åbne innovationsworkshop, der har været afholdt hos Syddansk Sundhedsinnovation omkring identificering og kvalificering af krav til den ny seng til psykiatrien. Formålet var at finde frem til behov i forhold til sengens design og funktion på tværs af psykiatriske afdelinger og patienter i Danmark.

Gennem hele projektet har brugerinvolvering været grundstenen for udviklingen, hvor brugerne på forskellige psykiatriske afdelinger har været med til at udvikle den ny seng til psykiatrien. De er løbende blevet inddraget, hvor de har bygget, afprøvet, testet og videreudviklet forskellige prototyper af sengen.

Lone Grove

Lone Grove er en af de brugere, der har været med til at udvikle og teste den ny psykiatriseng. Læs mere hos Psykiatrien i Region Syddanmark. 

Region Syddanmark og Region Hovedstaden har i et tæt samarbejde, og sammen med patienter og medarbejdere identificeret kravspecifikationerne og første designforslag til fremtidens psykiatriske seng.

En stor del af udviklingsarbejdet har ligget i identificering af brugerbehov i forbindelse med anvendelse af sengen. Dette indebærer observationer på afdelinger, interviews med medarbejdere, patienter, pårørende, forskellige patientforeninger, innovationsworkshops, test og afprøvning af prototyper af sengen.

Psykiatriske sygdomme er komplekse, og tilstanden af patienterne varierer meget. For at tage højde for alle disse forskellige behov er seks personas udviklet, som hver repræsenterer forskellige patienttyper. Alle personas er baseret på en dybdegående feltanalyse, hvor patienter er observeret og interviewet på forskellige afdelinger. Disse behov og indsigter har været vejledende for designet af sengen. Igennem brugerinddragelsen tegnede der et billede af sengens funktionskrav, som beskriver alt fra brugervenlige oplevelser, arbejdsgange, overholdelse af hygiejnestandarder til selve formgivningen af sengen.

Udviklingssamarbejde - Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Firmaet Agitek har i tæt samarbejde med regionernes medarbejdere, designere og psykiatriske patienter færdigudviklet og produktionsmodnet psykiatrisengen sammen med konsortiepartnerne Alvritol og B.V. Spring Produkties samt underleverandøren Protac A/S. U. De blev på baggrund af deres tilbud erklæret som vindere af en udbudsrunde, Psykiatrien i Region Syddanmark og Region Hovedstadens Psykiatri havde i januar til maj 2014.

Funktionsudbudet er et begrænset udbud, hvor kontrakten består af både en udviklingsproces og en efterfølgende færdiggørelse og leverance på 500 senge. Undervejs er der opstillet krav og milepæle for at sikre fremdrift og projektgennemførsel. Kontrakten er en udviklingspartnerskabskontrakt mellem én privat part, der forestår såvel udviklingen, som leverancen af sengen, sidstnævnte dog forudsat at de i udbudsmaterialet definerede målkrav for udviklingsopgaven er opfyldt. Den offentlige part vil være aktivt involveret i udviklingsfasen og vil således blandt andet bidrage med den behandlingsmæssige knowhow og varetage brugerinddragelse og tests.

Fra projektets begyndelse med de åbne innovationsworkshop har adskillige private virksomheder deltaget på lige fod med alle andre. De har herigennem fået spredt, men også høstet nyt viden og udvidet deres netværk til eks. nye samarbejdspartnere og eventuelt også kunder. 

Den ny seng til psykiatrien

Den ny seng adskiller sig markant fra de eksisterende senge. Designet er hjemligt, indbydende og funktionelt, uden at gå på kompromis med personalets og patienternes sikkerhed. Den nye seng adskiller sig ved at være ledningsfri og batteridrevet. Den er hygiejnevenlig og let at rengøre. Den har et anderledes ikke sygehusagtigt design og en smart tilhørende multifunktionel tryghedspude.

Den ny seng til psykiatrien er siden foråret 2015 blevet udrullet på 9 afdelinger i Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midt. Der foretages i øjeblikket evaluering af de foreløbigt 258 leverede senge på de involverede afdelinger i de tre regioner. 

Læs mere
Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrien i Region Syddanmark
Pressemeddelelse, Psykiatrien i Region Syddanmark

Billeder

Kontaktperson

Henriette Søgaard

INNOVATIONSKONSULENT
SYGEHUSKOORDINATOR - SYGEHUS LILLEBÆLT OG SOCIALOMRÅDET
+45 2159 8450

Liv Flindt Mathiesen Se CV her

SPECIALKONSULENT
+45 2476 3118

Samarbejdspartnere

AGITEK specializes in bringing our know-how, design skills and manufacturing facilities together to create specialized solutions for healtcare, retail, offices, hotels and control centres

Samarbejdspartner i følgende projekter

Psykiatrien i Region Syddanmark behandler borgere med sindslidelser. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner, praktiserende læger og de øvrige sygehuse i regionen

Samarbejdspartner i følgende projekter