Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

Byggeri af 1:1 mock-up for Nyt OUH

En sengestue med bad, en operationsstue, en intensivstue bygges op som realistiske mock-ups i fuld skala, med det formål at teste en decentral placering af tekniske anlæg - i loftet over stuerne.

Tekniske anlæg placeres i loftet over operationsstuen

Traditionelt placerer man tekniske anlæg og installationer, i centrale enheder langt fra de rum/lokaliteter, de skal servicere. Nu tester Nyt OUH, i samarbejde med Sundhedsinnovatoriet, en decentral placering af tekniske anlæg, anbragt på loftet.

Hvert enkelt rum i byggeriet udrustes på loftet med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion. Hermed opnår man, at teknik tilpasses de enkelte rums behov og at specialtekniske anlæg, som fx til en intensivstue, placeres helt tæt på den klinik, de skal betjene. Dermed mindskes en eventuel overkapacitet i de tekniske anlæg og der skabes optimale muligheder for, at teknikken understøtter den kliniske drift bedst muligt.

Samtidigt udnytter en decentral placering af tekniske anlæg bygningernes volumen mere effektivt, hvormed man kan reducere det areal, der traditionelt sættes af til tekniske anlæg. Også fremtidige omlægninger bliver lettere, fordi de kun involverer det enkelte rum, og ikke et centralt anlæg, hvor ændringer vil påvirke andre løsninger.

Mockuppen forventes at blive stående til Nyt OUH er færdigopført i 2021.

Kristine Kjærsig Se CV her

INNOVATIONSKONSULENT, ARKITEKT
SYGEHUSKOORDINATOR - NYT ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL
+45 2920 2204

Samarbejdspartner

Umiddelbart syd for Syddansk Universitet (SDU) bygges Danmarks nye store universitetshospital. Nyt OUH står færdigt i 2022 og skal til den tid betjene patienter fra hele Region Syddanmark og en del af Sjælland

Samarbejdspartner i følgende projekter