WHINN 2021 - Kan teknologi og digitalisering skabe sammenhæng i en fremtid med sundhedsklynger?

Med dette arrangement sætter vi fokus på, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til, at de nye sundhedsklynger kan gøre en positiv forskel for den enkelte borger og imødegå de udfordringer, som venter sundhedsvæsenet i de kommende år.
Alternate Text

+ Baggrund

Teknologi og digitalisering er vigtige elementer i vores sundhedsvæsen og indgår på tværs af fagligheder, aktører og sektorer. Mange nuværende og fremtidige løsninger understøtter arbejdsgange og giver patienter mulighed for øget inddragelse i deres behandlingsforløb.

21 sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at 21 sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse skal give mere samarbejde på tværs af sektorer og bedre forløb for den enkelte borger.

Med dagens arrangement sætter vi fokus på, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til, at de nye sundhedsklynger kan gøre en positiv forskel for den enkelte borger og imødegå de udfordringer, som venter sundhedsvæsenet i de kommende år.

Konsulent, debattør og foredragsholder Sidsel Vinge (PhD, cand.merc) vil indledningsvis tage os op i helikopteren med et overordnet perspektiv på problemstillingen. Derefter vil nogle konkrete eksempler danne afsæt for drøftelser af, i hvilket omfang og hvordan samarbejdet mellem sundhedsvæsenets aktører kan understøttes af teknologi og digitalisering.

Der vil være eksempler på, hvordan forskellige initiativer og digitale tilbud inden for forebyggelse og sundhedsfremme kan samles i en fælles ramme; hvordan digital støtte til sårbare diabetespatienter kan give mere sammenhæng i indsatserne; og hvordan telemedicinsk hjemmemonitorering kan gøre tilværelsen lettere for kronisk syge mennesker. Undervejs vil dagens tema ikke alene blive belyst ud fra regionens og kommunens perspektiv, men også ud fra patientens og den praktiserende læges.

Arrangører og Samarbejdspartnere

Eventet afholdes som en WHINN 2021 og er arrangeret af Syddansk Sundhedsinnovation.

+ Program

09:00 - 09:15
Velkomst

Morten Hoff , Chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation. Modererer dagens program.
09:15 - 10:15
Hvordan bliver de nye sundhedsklynger en god nyhed for medarbejderne og borgerne?

Sidsel Vinge , Foredragsholder og debattør, tidligere projektchef ved VIVE.
10:15 - 10:45
Patientens perspektiv: Erfaringer med og ønsker til sundhedsvæsenets brug af teknologi og digitalisering

Pia Rasmussen , Patient
10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00
Et tværsektorielt samarbejde – hvordan kan teknologien være med til at skabe sammenhæng for borgeren?

Carsten Jensen , Projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation på Digital Diabetes og har tidligere været projektleder på Genoptræn.dk.
12:00 - 13:00

Frokost

13:00 - 13:45
Telemedicinsk hjemmemonitorering – erfaringer fra KOL-området og perspektiver for multisyge

Ria Thaarup Høegh og Anders Horst Petersen , hhv. Leveranceprojektleder Telecare Nord, Region Nordjylland og specialkonsulent, Telecare Nord, Region Nordjylland
13:45 - 14:30
Teknologier i nær fremtid hos den praktiserende læge – hvordan understøtter teknologier en sammenhæng på tværs i patientens forløb?

Henrik Rasmussen , Praktiserende læge og lægefaglig konsulent ved KiAP (Kvalitet i almen praksis)
14:30 - 14:30

Afslutning på dagen ved moderator Morten Hoff

+ Tid, sted og tilmelding

TID: 23. september kl. 9.00 - 14.00

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Målgruppen er offentlige og private aktører i sundhedsvæsenet, frontmedarbejdere og klinikere, uddannelsesinstitutioner etc..

TILMELDING: På whinn.dk

Er det ikke muligt for dig at komme til det fysiske arrangement, kan du se oplæggene via streaming. Tilmeld dig streaming af eventen ved at vælge 'STREAMING: En fremtid med sundhedsklynger' i registreringsmodulet på whinn.dk.

+ Om WHINN 2021

WHINN 2021 afholdes for syvende gang.

På WHINN 2021 kan du deltage en eller to dage. Du kan vælge enten et heldagsprogram eller to halvdagsprogrammer når du registrer dig. Nogle events afholdes på engelsk og andre på dansk - det vil fremgå af programbeskrivelserne. Alle events er gratis, men der er en mindre udgift til forplejning som skal betales ved tilmelding.

Læs mere og tilmeld dig på whinn.dk

Kontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk