PANELDEBAT: Mennesket og Robotter – hvor går grænsen for brugen af robotter?

Mød fremtrædende stemmer inden for robot-området til en engageret debat om robotters fremtid inden for det danske sundhedsvæsen
Alternate Text

+ Om Mennesket og Robotter

Robotter er mange ting og har længe været anvendt i sygehusvæsenet.

Særligt logistikrobotter har fundet vej fra fabriksgulvet til hospitalsgulvet og navigerer nu i sygehuskorridorerne med blodprøver, pakker og godstransport. Senest er robotterne flyttet til de kliniske afdelinger, hvor man er påbegyndt pilotprojekter med robotter, der kan aflaste personalet i genoptræning af patienter, alt imens robotkirurgi bliver mere og mere udbredt.

Men i hvor høj grad skal robotter varetage og overtage patientnære funktioner, der før blev løst af personalet, og hvor går grænsen egentligt? Kigger man mod plejesektoren finder man eksempelvis såkaldte sociale robotter, der sågar assisterer personalet med at skabe glæde og livskvalitet hos borgerne. Er der opgaver – tættere på patienten – som robotter ikke bør udføre i sygehusvæsenet og det øvrige sundhedsvæsen, og er den samtale overhovedet relevant?

Det sætter Region Syddanmark fokus på den 18. August 2021. Arrangementet består af oplæg og debat og er åbent for alle med interesse for krydsfeltet mellem mennesket og robotter. Der er mulighed for networking efter programmet.

Du møder: 

  • Søren Andreas Just: Speciallæge og ph.d. i gigtsygdomme på Medicinsk Afdeling ved Svendborg Sygehus OUH, samt bachelorgrad inden for informatik fra DTU. Involveret i flere AI-drevne sundhedsprojekter og test af robotteknologi i klinikken.
  • Thiusius Rajeeth Savarimuthu: Professor ved Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet for robotteknologi ved SDU, leder af forskningsgruppen vedr. Medical Robotics og vise-sektionsleder for SDU Robotics. Rajeet har forsket både nationalt og internationalt i industrirobotter, kunstig intelligens, billede genkendelse og medicinske robotter og er senest indsat som forskningsleder ved det fælles Center for Kliniske Robotter der er et fælles foretagende mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
  • Peter Julius: Partner og medstifter af Public Intelligence. Peter er international brobygger og innovatør på flere nationale og internationale kunder og projekter. Det kræver en god blanding af strategisk indsigt og en stærk innovationsfaglighed, krydret med stædighed, masser af kærlighed og gode netværk.
  • Anne Gerdes: Professor i informationsvidenskab ved Institut for Design og Kommunikation, SDU, leder af ph.d.-programmet i Design og Kommunikation. Hendes forskning omhandler datalogiske, AI-filosofiske og it-etiske problemstillinger. Her har hun særligt fokuseret på it-etiske spørgsmål og Ethics by Design i tilknytning til robotter, AI samt AI-overvågningsteknologier. Hun har i en årrække arbejdet med AI-temaer i tværfaglige sammenhænge med dataloger og software-ingeniører.
  • Hanne Bækgaard Larsen: Uddannet sygeplejerske og sociolog cand.scient.soc. og ph.d. Ansat som forskningskoordinator på Rigshospitalets børneonkologiske forskningslaboratorium (Bonkolab), hvor hun leder den psykosocial forskningsgruppe og er del af ledelsen af hele Bonkolab, som er nordens største forskningslaboratorium for børnekræft med 120 ansatte. Hanne har forsket i mulighederne for anvendelse af Telepresence Robotter i forbindelse med børn med kræfts skoleundervisning og trivsel i de seneste år. Aktuelt vejleder hun ph.d.- studerende Mette Weibel, der undersøger anvendelse af telepresence robotter blandt børn med kræft og kommende ph.d.-studerende Sofie Skoubo, der skal belyse effekten af telepresence robotter blandt børn med muskelsving. Hanne leder også det nordiske EU støttede Robot Netværket TEN i samarbejde med projektkoordinator Nonni Camilla Steinrud. 
  • Jens Strandbech: Projektleder og ph.d. i menneske-robot-interaktion i Syddansk Sundhedsinnovation. Jens er moderator på mødet.

+ Program

14:00 - 14:05
Velkomst og introduktion

Jens Strandbech , Projektleder og ph.d. i menneske-robot-interaktion i Syddansk Sundhedsinnovation.
14:05 - 14:45

Korte præsentationer ved paneldeltagere

14:05 - 14:15
Patientens syn på robotter

Involvering af patienter og sundhedspersonale kan styrke udvikling af robotter

Søren Andreas Just , Specialeansvarlig overlæge, ph.d., Reumatologisk Ambulatorium, Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus, OUH
14:15 - 14:25
Implementering af automatisk kirurgi

Thiusius Rajeeth Savarimuthu , Professor ved Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet for robotteknologi ved SDU, leder af forskningsgruppen vedr. Medical Robotics, vise-sektionsleder for SDU Robotics og forskningsleder ved det fælles Center for Kliniske Robotter ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
14:25 - 14:35
From Japan with Love

Historien om hvordan en japansk robot ender i produkttest på et dansk plejehjem

Peter Julius , Partner og medstifter af Public Intelligence
14:35 - 14:45
Erfaringer og udfordringer ift. Telepresence robotter til undervisning til børn med kræft og muskelsvind

Hanne Bækgaard Larsen , Sygeplejerske og sociolog cand.scient.soc. og phd., forskningskoordinator på Rigshospitalets børneonkologiske forskningslaboratorium (Bonkolab), leder den psykosociale forskningsgruppe
14:45 - 15:30
Paneldebat

Engageret debat om robotters fremtid inden for det danske sundhedsvæsen. Debatten kredser om formålet med robotter i sundhedsvæsenet baseret blandt andet på hidtidige erfaringer. Herudover fremtidsperspektivet: Hvor vil vi gerne være om 10 år, og hvilke forudsætninger skal være tilstede for at vi når dertil?

+ Tid, sted og tilmelding

TID: 18. august 2021, kl. 14.00 - 15.30

STED: Onlineevent – Deltagerlink https://avcenterlive.dk/sdsi. Du modtager også linket per mail, hvis du har tilmeldt dig onlineeventen

TILMELDING: Tilmeld dig her

MÅLGRUPPE: Alle der interesserer sig for interaktionen mellem ’Mennesket og Robotter.’

Kontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Simon Nørregaard Jensen
+45 2423 2053
snj@rsyd.dk