Implementering af AI i sundhedsvæsenet

Hvor langt er vi med implementering af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet? Kan der drages paralleller til andre implementeringsprojekter? Hvordan sikres et godt offentligt-privat samarbejde og hvilke erfaringer og udfordringer står vi overfor?
Alternate Text

+ Program

12:00 - 12:05
Velkomst

Morten Givskud , Innovationskonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation
12:05 - 12:25
Implementeringsforskning - hvad hæmmer og fremmer implementering af nye telemedicinske teknologier

Kristian Kidholm , Professor, Klinisk Institut, CIMT - Centre for Innovative Medical Technology, Odense Universitetshospital
12:25 - 13:05

Breakout session - nærmere følger

13:05 - 13:30
Implementering af beslutningsstøtte i radiologien

Martin Axelsen , medstifter af Radiobotics
13:30 - 13:55

Pause

13:55 - 14:30

Breakout session - nærmere følger

14:30 - 14:55
Implementering af hjemmemonitorering

Kristina Garne Holm , Postdoc, Klinisk Institut, Prædiatri, Odense Universitetshospital
14:55 - 15:30

Breakout session - nærmere følger

15:30 - 15:30

Afrunding/opsamling

+ Tilmelding

TID: 30. august 2021, kl. 12.00 - 15.30

STED: Hybrid-event: Fysisk i Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense eller online – nærmere følger.

TILMELDING: Tilmeld dig senest 28.8.2021 på her på Plan2learn.

MÅLGRUPPE: Alle teknologiinteresserede, især hvis du er kliniker, beslutningstager eller ønsker inspiration til dit næste forskningsprojekt.

Repræsenterer du en virksomhed og ønsker du at deltage i dette erfarings- og netværksforum, er du velkommen til at sende en mail til Kristoffer med en anmodning.

 

+ Om dagens møde og RAIN-netværket

Hvordan implementerer vi AI i sundhedsvæsenet?

Kunstig Intelligens (AI) skaber nye arbejdsvilkår på mange arbejdspladser og kan være med til at revolutionere vores sundhedsvæsen.
Men hvordan implementerer vi AI, så det bliver til gavn for patienter, borgere og medarbejdere? Hvordan skaber vi betingelserne for et succesfuld implementering, og hvordan håndterer vi de benspænd, som vi ved kommer undervejs?

Offentligt-privat samarbejde

Implementering af AI i sundhedsvæsenet kræver samarbejde mellem en række offentlige og private aktører. Hvordan sammensættes det ”rigtige” hold, og hvordan kan det offentlige og det private indgå i værdiskabende samspil om udvikling og implementering af AI-projekter?

Ved dette netværksmøde søger vi svar på disse spørgsmål, ligesom vi ønsker at skabe dialog mellem deltagerne og oplægsholderene. Her skal gruppedrøftelser medvirke til erfaringsudveksling og networking på tværs af sektorer. Vi bestræber vi os på at sikre involvering og inddragelse af deltagerne og udveksling af erfaring på tværs.

RAIN - Regionalt IT-netværk

RAIN er et netværkssamarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet og CAI-X, som sætter fokus på arbejdet med kunstig intelligens (AI) i regionen. På netværksmøderne hører du om forskellige aspekter af AI og får rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet.

RAIN styregruppemedlemmer

  • Mette Maria Skjøth, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital
  • Ole Graumann, Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital
  • Kasper Hallenborg, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
  • Uffe Koch Wiil, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
  • Kasper Wamberg, Regional IT, Region Syddanmark 
  • Kristoffer Møller Jensen, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 
  • Morten Sønderskov Frydensberg, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.
Kontakt
SDSI
Projektmedarbejder
Kristoffer Møller Jensen
+45 2465 1155
kmj@rsyd.dk