Brugercentreret design

Bliv introduceret til brugercentreret design

I Syddansk Sundhedsinnovation arbejder vi med brugercentreret design efter en fem-trins fasemodel. Vi tilbyder en række strategiske værktøjer, der kan anvendes til at forstå og inddrage brugerne med rettidig omhu.

Metodekataloget tager udgangspunkt i Erhvervs- og Byggestyrelsens håndbog: 30 innovationsmetoder, men er tilpasset SDSI’s arbejdsprocesser og brugercentrede design paradigme. Derfor er nogle metoder redigeret væk, imens andre er kommet til.

Hvad er brugercentreret design?

Inden for innovation taler man ofte om brugerdreven innovation. I SDSI arbejder vi dog med begrebet brugercentreret design.

Dette skyldes, at det rent faktuelt er meget sjældent at innovationsprocesser i sundhedsregi er drevet af brugerne. Oftest er innovationsideen iværksat som en top-down beslutning og i relation hertil er SDSI’s arbejdsopgave at forstå og inddrage brugerne bedst muligt, så de bliver set, forstået, anerkendt og involveret som co-designere.

Dette af den simple grund, at brugerne har det bedste kendskab til deres egen hverdag. Og fordi det skaber ejerskab. På denne måde arbejder man med brugernes erkendte behov. Brugerne er dog, på godt og ondt, mennesker og mennesker har det med at adaptere til deres hverdag. Dette betyder, at der er vigtige ting og forandringspotentialer, som brugerne har set sig blind på eller ikke tillægger værdi og dermed overser eller negligerer. Her er der tale om, at brugerne har en række ikke-erkendte behov. Dvs. behov som man ikke har kendskab til eller ikke har erkendt man har.

SDSI’s arbejde centrerer sig altid om brugerne og har både deres erkendte og ikke-erkendte behov i fokus i en inddragende proces, hvor man sammen kommer frem til det bedste resultat. Derfor kalder vi denne tilgang brugercentreret design.

Centrale spørgsmål i brugercentreret design er derfor:

  • Hvordan kan vi forstå brugeren - hvad føler, tænker, motiverer og hvilken adfærd har brugeren?
  • Hvilke valg træffer brugeren - på baggrund af hvad, hvem, i hvilken kontekst agerer brugeren?
  • Hvad vil det sige, at produkter - både materielle (fysiske produkter) og immaterielle (services og arbejdsgange) bliver brugbare eller værdifulde for brugerne?

Når man arbejder med brugercentreret design i SDSI udfører man undersøgelser, der giver en dybdegående forståelse af brugerne, varetager brugernes perspektiv i relation til produktudvikling (materiel eller immateriel) og søger efter de emotioner, der ligger bag menneskets individuelle, sociale og kulturelle adfærd. Ligeledes samarbejder man og inddrager brugerne i idé-, udvikling-, test- og implementeringsprocesser på strategisk udvalgte tidspunkter.

Brugercentreret design er en struktureret udviklingsmetodologi drevet af:

  • Klart specificerede og opgaverelaterede forretningsmål
  • Anerkendelse af brugernes erkendte og ikke-erkendte behov og begrænsninger
  • Funktionalitet, effektivitet, form og æstetiske betragtninger.

Brugercentreret design i SDSI-regi kan kort defineres som studier og inddragelse af brugerne i innovative processer.

En lidt længere definition lyder: Projektrelaterede studier af brugernes emotionelle, kognitive, sociale, kulturelle, organisatoriske, teknologiske og fysiske behov og begrænsninger i forhold til den materielle og immaterielle omverden. Samt aktiv inddragelse af brugerne og deres undersøgte behov i co-creation processer.

Brugercentreret design
Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Lotte Haag Borg
+ 45 2924 8898
lhb@rsyd.dk