Innovation i hverdagen - uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Tlmeld dig seks intense uddannelsesdage hvor du lærer at omsætte brugernes behov til innovative løsninger i din professionelle hverdag

 

 • Tid: Start 21. juni 2017, kl. 9-16. Derefter: 31.8.2017, 26.10.2017, 7.12.2017, 1.2.2018 og 22.3.2018
 • Sted: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10G, 5230 Odense
 • Målgruppe: Sundheds- og socialfaglige medarbejdere, ledere og kvalitetsnøglepersoner, der ønsker at realisere deres udviklingspotentialer og være med til at skabe nye innovative løsninger til hverdagen igennem ny viden baseret på forskning om innovation og brugerinddragelse med afsæt i kerneopgaven

Innovationsagentuddannelsen 2017

 • Ønsker du som medarbejder eller leder at realisere afdelingens udviklingspotentiale?
 • Arbejder du på sygehus, med socialområdet eller i psykiatrien i Region Syddanmark?

Så er innovationsagentuddannelsen en unik mulighed for dig, til at være med til at skabe nye innovative løsninger til hverdagen.

Det bedste ved uddannelsen

Pia Ringkvist, klinisk sygeplejespecialist, Lungemedicinsk sengeafsnit, OUH, var med på Innovationsagentuddannelse 2016. Hun forklarer om det bedste ved uddannelsen,

- du får nogle andre arbejdsmetoder - facilitatorrollen giver mulighed for at få andre til at tænke anderledes, til at tænke på en ny måde.

Bent Schwartz, oversygeplejerske, forklarer hvad det har givet afdelingen at have en medarbejder med på uddannelse,

- Jeg oplever, at det er den måde at tænke på, der giver gevinst, det er måden at tænke på og organisere forandringer på, som er vigtig for os.

I de fem videoer til højre kan du høre flere innovationsagenter fortæller om det bedste ved uddannelsen til Innovationsagent.

PROGRAM

DAG 1: FOKUS - 21.6.2017

 • Du og din leder identificerer på forhånd en udfordring fra jeres hverdag.
 • På dagen arbejder I jer sammen frem til fælles forståelse af projektforløbet.
 • I bliver også introduceret til, hvordan I anvender brugerinddragelse af patienter, pårørende og fagpersonale i innovationsprocessen.

DAG 2: RESEARCH - 31.8.2017

 • Du lærer at forstå din målgruppe, og hvorfor den er vigtig at kende, når du skal skabe meningsfulde forandringer.
 • Du lærer struktureret dataindsamling og bliver introduceret for de grundlæggende undersøgelsesmetoder til at identificere brugernes erkendte og ikke erkendte behov.
 • Herefter påbegynder du planlægning af researcharbejdet til dit eget projekt, og vi træner gennemførelse af observationer og interviews. Dataindsamling er sammen med kerneopgaven grundlaget for projektets videre proces og succes.

DAG 3: ANALYSE - 26.10.2017

 • Du analyserer dine indsamlede data og lærer, hvordan du bruger din indsamlede viden i processen.
 • Vi fokuserer på metoder som mønsteranalyse og personas. Her identificerer du samtidig potentialer, du kan arbejde videre med.
 • Dagen giver dig en forståelse af sammenhængen mellem kerneopgaven og den fremadrettede arbejdsindsats.

DAG 4: IDÉUDVIKLING - 7.12.2017

 • Du lærer forskellige idégenereringsteknikker og metoder til at kvalificere, sammenkoble og udvælge de bedste idéer til løsningsforslag.
 • De redskaber og den træning du får, er nødvendig når du skal involvere forskellige brugere og parter i processen.
 • Du lærer at spotte de værdifulde løsninger. 

DAG 5: KVALIFICERING - 1.2.2018

 • Efter at være blevet oplært i research, analyse, konceptudvikling og facilitering, vil du her lære at teste, formidle og kvalificere dine løsningsforslag i egen praksis.
 • Gennem forskellige prototyping-metoder lærer du at visualisere dine koncepter og løsningsforslag.
 • Du vil også skulle planlægge udførelsen af test i egen praksis, hvor der skal identificeres ressourcer og samarbejdspartnere, og du og de andre deltagere vil
  kunne øve jer i at teste og kvalificere jeres koncepter for hinanden.

DAG 6: VIDENDELING - 22.3.2018

 • På den sidste undervisningsdag præsenteres projekter for de andre deltagere.
 • Sammen med din leder udarbejder du en strategi for, hvordan I implementerer projektet i praksis.
 • Dagen giver mulighed for videndeling, netværk og en dialog om, hvordan du fremadrettet arbejder med dine nye kompetencer.
 • Til sidst udnævnes du til Innovationsagent og bliver dermed en del af Region Syddanmarks netværk for innovationsagenter.

Læs mere om uddannelsen til Innovationsagent og tilmeld dig senest den 20. juni 2017.

Du bliver del af et netværk med 123 innovationsagenter

Siden det første hold startede i 2013 er der uddannet 123 innovationsagenter, som dækker et bredt felt indenfor regionens driftsområder - Sygehuse, psykiatrien og socialområdet.

De har udviklet meningsfulde løsninger, der tilgodeser borgernes behov og giver værdi for patient, borger, medarbejder og det danske sundhedsvæsen, og de har fået øjnene op for nye tankegange og metoder til at arbejde med brugerinddragelse og innovation og har fået udviklet nye konkrete måder at samarbejde med borgere/patienter og kollegaer i det daglige arbejde.Camilla Trebbien-Nielsen
Anni Nørregaard
Anne Pedersen
Bent SchwartzKontaktpersoner i Syddansk Sundhedsinnovation
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk

Innovationskonsulent
Louise Linaa
+45 2496 5603
Louise.Linaa@rsyd.dk

Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk