Høj efterspørgsel efter velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter pleje af mennesker med demens

Både i Danmark og Tyskland har politiske beslutningstagere rettet opmærksomheden på løsninger, der kan støtte plejen af mennesker med demens. En ny rapport fra Demantec viser store markedsmuligheder i begge lande, men der er markante, strukturelle forskelle

“Tiden for innovative teknologier i plejesektoren lader til at være inde.”

Denne udtalelse er blot én af mange, der indgik i den første milepælsrapport af Demantec arbejdspakke 3, som via SWOT-metoden har undersøgt styrker, svagheder, muligheder og trusler ved eHealth-løsninger til plejehjemsbeboere med demens. Der blev i analysen lagt vægt på at undersøge velfærdsteknologiens potentiale for at modvirke fremtidig mangel på fagpersonale i takt med, at antallet af mennesker med demens forventes at stige markant.

Læs mere fra analysen på demantec.de.

 Kontaktperson i Syddansk Sundhedsinnovation
SDSI
Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk