Sundhedspersonale tester mock-up af intensivstue til Nyt Odense Universitetshospital

Mellem senge, kasser og paller i kælderen under Odense Universitetshospital ligger en helt ny intensiv patientstue. Eller rettere sagt en mock-up af en intensiv patientstue

I de næste par måneder skal sygeplejersker, læger, terapeuter, medicoteknikere og serviceassistenter og arbejdsmiljømedarbejdere gennemspille 6 test-scenarier med forskellige patientforløb for at finde ud af, hvordan intensiv-stuen kan indrettes på bedst mulig vis. Den skal nemlig være model for de 68 intensivstuer, der skal være på Nyt OUH.

For hvordan er det med den lofthængte søjle? Hvor skal døråbningen være, for at man kan komme igennem med en bariatrisk seng uden at blive klemt? Og hvor har møblet til de pårørende den bedste plads, hvis den ikke skal stå i vejen for behandlingen? Hvilken indretning er bedst for patienten og giver de bedste arbejdsbetingelser?

Det skriver Lise Ravn Jedzini, Lise.Ravn.Jedzini@rsyd.dk, på OUH Intra.

Intensiv sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Camilla T. Petersen, Intersivt behandlingsafsnit voksen og børn, var med til det første testscenarie:

- Ved at være med her kan jeg komme med de arbejdsmiljøproblemstillinger, vi har i det daglige og sørge for, at de ikke kommer med ud til Nyt OUH. F. eks når vi skal mobilisere en patient fra seng til stol, som er forbundet til overvågningsudstyr og respirator. I dag er vi udfordret på den eksisterende plads på den intensive stue. Det vil jeg gerne tænke med ind i Nyt OUH, sådan at det ikke bliver et problem i de nye omgivelser.

På Nyt OUH bliver der kun enestuer, og det skal der arbejdes frem imod, siger Camilla T. Petersen.

- Det kræver nogle andre arbejdsgange, da vores patienter skal være under observation af en sygeplejerske 24/7 Det er noget, der kan løses, men vi skal tænke nye arbejdsgange ind og begynde at øve os, så snart det endelig setup kendes. På intensiv afdeling er vi vant til simulation, så det er ikke uvant at træne nye færdigheder.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i testforløbet

SDSI planlægger testscenarier i samarbejde med planlægningsgruppen for intensiv. Herudover faciliterer SDSI de beskrevne 6 testscenarier og samler op på input fra klinikere, arbejdsmiljørepræsentanter, medicoteknik m.fl. der deltager i test.

6 testscenarier

​Der er planlagt 6 testscenarier af hver tre timers varighed. Scenarierne har fokus på forskellige arbejdsgange.

1. Modtagelse af patient
2. Mobilisering og træning
3. Hygiejne og rengøring
4. Genoptræning på stuen
5. Udstyrstung pleje og behandlingssituation
6. Modtagelse af intensivt barn.