Syddansk Sundhedsinnovation har to ledige stillinger

Syddansk Sundhedsinnovation søger en enhedschef til "Innovativ Byggeri og Drift" og en konsulent til fundraising på sundhedsområdet

Enhedschef til "Innovativt Byggeri og Drift"

Har du erfaring med personaleledelse og kendskab til innovation i sundhedsvæsenet?

Du får som leder af enheden Innovativt Byggeri og Drift ansvar for at understøtte den innovative udvikling i Region Syddanmark ved at sikre optimal opgaveløsning og en fortsat udvikling af enheden i forhold til de regionale udviklingsbehov. Du bliver leder af enhedens 25 medarbejdere, der alle arbejder projektorienteret og med en tværfaglig tilgang i opgaveløsningen.

Opgaver

Dine primære opgaver er at være personaleansvarlig for enhedens medarbejdere og sikre det overordnede faglige niveau i enheden. Sammen med medarbejderne skal du skabe resultater og anvende ressourcerne optimalt inden for de økonomiske rammer.

Du skal tillige være med til at sætte den strategiske retning, for både enheden og for hele Syddansk Sundhedsinnovation, og sikre samspillet både internt i Syddansk Sundhedsinnovation og i forhold til samarbejdspartnere. Det gælder såvel sygehusene i regionen som øvrige private- og offentlige partnere.

Kompetencer

Vi forventer, at du

 • har solid erfaring med personaleledelse
 • har viden om innovation indenfor sundhedsområdet
 • er en synlig resultatorienteret leder med kompetencer til at kombinere drift og udvikling kan begå dig i en politisk styret organisation og med mange interessenter
 • kan samarbejde og skabe gode relationer
 • er en dygtig kommunikator og formår at formidle komplicerede budskaber
 • kan skabe sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi

Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaringer med samarbejdsrelationer på tværs af sektorer samt mellem offentlige- og private parter.

Læs mere og søg stillingen.

Ansøgningsfrist: Mandag den 8. oktober 2018. Vi afholder samtaler den 22. oktober 2018 og anden samtale den 26. oktober 2018 i Odense. Vi gennemfører eventuelt en personprofilanalyse mellem første og anden samtalerunde. 

Vil du vide mere - Kontakt

 • Vicedirektør Inge Bendixen, 2160 4423.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsulent til fundraising (barselsvikariat)

Har du erfaring med fundraising som metode og kendskab til sundheds- og velfærdsteknologi? I Syddansk Sundhedsinnovation søger vi en konsulent til fundraising på sundhedsområdet.

Opgaver

 • Du understøtter organisationens arbejde inden for sundhedsinnovation ved at vejlede, koordinere og udarbejde ansøgninger til nationale og internationale puljer og fonde
 • Du søger midler til sygehuse, kommuner og virksomheder i Region Syddanmark med henblik på at skabe innovative sundhedsprojekter til gavn for patienter og borgere i regionen
 • Via et tæt samspil med projektledere bidrager du til projektbeskrivelser, ideudvikling, budgetter, partnerskabssammensætning og du sikrer samspillet mellem fondenes fokusområder og projekternes formål
 • Du formidler kendskab til nationale og europæiske støtteprogrammer til resten af organisationen.

Dine kompetencer

 • En relevant videregående uddannelse
 • Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på både dansk og engelsk,
 • Du har nemt ved at sætte dig ind i nyt stof så du kan omsætte projektskitser og mundtlig formidling til konkrete projektbeskrivelser
 • Du kan lide at fordybe dig, skrive tekster og få mange informationer koordineret og kogt sammen til ansøgninger, der rammer plet
 • Du arbejder selvstændigt og har flair for samarbejde på tværs med kollegaer og samarbejdspartnere
 • Kendskab til sundhedsvæsnet og samarbejdet mellem sektorerne er en fordel
 • Kendskab og erfaringer med offentligt privat samarbejde er en fordel. 

Læs mere og søg stillingen.

Ansøgningsfrist: Den 7. oktober 2018. Vi forventer at holde samtaler den 23. oktober 2018.

Vil du vide mere - Kontakt

 • Enhedschef Anne Bach Stisen på 2059 8951.
 • Specialkonsulent Caroline Strudwick på 4024 7587.

Kontakt
Vicedirektør
Inge Bendixen
+45 2160 4423
Inge.Bendixen@rsyd.dk

Specialkonsulent
Caroline Strudwick
+45 4024 7587
Caroline.Strudwick@rsyd.dk

Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk