Go to top

Vi skaber innovative løsninger til hverdagen

AGITEK specializes in bringing our know-how, design skills and manufacturing facilities together to create specialized solutions for healtcare, retail, offices, hotels and control centres
Samarbejdspartner i følgende projekter:
En ny seng til psykiatrien udviklet af brugerne

Blue Ocean Robotics er en ny type af virksomheder, der fokuserer på kommercialisering af robotteknologiske Research & Development projekter. Vi er placeret midt i den teknologiske dal, med en mission om at bygge bro imellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel.
The European Interreg IVC project CASA is about the development of regional policy and exchange of knowledge around the up scaling of innovative ICT and services for independent living. Demographic changes make it necessary to organise the care and housing of senior citizens and chronically ill in a smarter way including the use of ICT
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser, tilbuddet gælder hjælpemidler, vejledning og undervisning. Funktionsnedsættelserne kan være på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten
Cetrea leverer teknologi til klinisk logistik, som giver et realtids overblik over alle arbejds-processer og patientforløb i de kliniske afdelinger og på tværs af hele hospitalet.
CIMT er et virtuelt center, som består af to stabsenheder på OUH samt forskere fra både OUH og SDU. CIMT styrker arbejdet med og forskningen i nye medicinske teknologier, gennem et stærkt fagligt miljø for forskere, klinikere, udviklere og projektledere, som arbejder inden for feltet klinisk innovation
CoLab Denmark er en samarbejdsmodel for offentlig-privat udvikling på tværs af sundhedsvæsenet, som blev lanceret i 2014 og er støttet af Vækstforum i Region Syddanmark.
CoLab Denmark består af en række lokale udviklingsmiljøer. Hos os finder du en samlet indgang til udvikling, test og implementering, og vi følger dig gennem hele processen.
The aim of the Connected for Health –project is to test health technology applications and develop remote services to the social welfare and health sector. The goal of the project is to collect information on how do fast communication networks create possibilities for patients’ home care as well as bring cost savings
Samarbejdspartner i følgende projekter:
Connected for Health

Copenhagen Living Lab undersøger, hvordan en humancentreret tilgang til innovation kan øge træfsikkerhed og værdiskabelse.
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt
DELTA er en selvejende højteknologisk virksomhed, som stiller viden til rådighed for alle og rådgiver samfund og industri om den teknologiske udvikling
Samarbejdspartner i følgende projekter:
CoLab Denmark - Sammen om velfærdsteknologi

Dansk-tysk demenssamarbejde, der via tilpasning og videreudvikling af teknologier skaber bedre plejetilbud til demente.
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder
D2i – Design to innovate er en designklynge, der skaber forretningsudvikling og vækst i virksomheder ved brug af design. Design er ikke blot produkter, design er også en metode.D2i er forankret i Region Syddanmark med regionale partnere, nationale medlemmer og internationale samarbejdsrelationer.
Vi samarbejder om facilitering af et strategisk partnerskab mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Kommune, University College Lillebælt og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.
Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet diabetikere. I dag har vi ca. 85.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger
The European Connected Health Alliance is the Trusted connector in healthcare We bring people, organisations, needs & solutions together
Erhvervsstyrelsen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og bidrager derigennem til at løse udfordringerne med at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand
Demantec er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
FP7 is the short name for the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development. This is the EU's main instrument for funding research in Europe and it will run from 2007-2013. FP7 is also designed to respond to Europe's employment needs, competitiveness and quality of life.
FuE-Zentrum FH Kiel GmbH is an independent company. Our aim is to transfer technology between science and industry – for the economic success of our clients. The projects we undertake for our clients are based on the real challenges they are facing.
KNOW HOW, INNOVATION, QUALITY
Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisationer med 136.800 medlemmer. Vi arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte
The ICT Policy Support Programme (or ICT PSP) aims at stimulating innovation and competitiveness through the wider uptake and best use of ICT by citizens, governments and businesses.
Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi har til formål at bane vejen for en øget kommercialisering og eksport af danske hjælpemidler, services, sundheds-it ved at sikre danske virksomheder lettere adgang til viden og kompetencer på de danske forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner, herunder kommuner og hospitaler
Insoft Digital udvikler knivskarpe websites, webshops og internet løsninger baseret på Umbraco, Sitecore og ASP.NET teknologi
Intelligent Systems er eksperter indenfor softwareudvikling til automatiserede logistikløsninger, f.eks. til bagagesortering i lufthavne, fuldautomatiske lager- og distributionscentre og automatiseret logistik til hospitaler.
Den Europæiske Union står bag initiativet Interreg, der skal støtte og fremme samarbejde på tværs af EU’s landegrænser. I hele Europa findes der ca. 70 Interreg-programmer. Interreg understøtter Europa 2020-strategien, som alle EU-strukturfondsprogrammer i perioden 2014-2020 skal leve op til
Forum for de 22 syddanske kommuner og rammen for drøftelser og formuleringer af kommunale strategier på sundhedsområdet. På denne side kan du tilgå forummets mødedokumenter, temapapirer mv.
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver
Et konsortium, bestående af NIRAS, C. F. Møller og med Bech og Bruun advokater som underrådgiver til at stå som bygherrerådgiver for det nye universitetshospital i Odense.
Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper vi for at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt
Mandag Morgen leverer i sit ugebrev regelmæssige analyser til en bred kreds af beslutningstagere i samfundet med udgangspunkt
Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. Der er afsat ca. 58,5 mio. kr. i 2016 til Markedsmodningsfonden
MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen ved at udvikle og udbrede tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger Med andre ord er MedCom den digitale rygrad i samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger.
Mobile Industrial Robots er en førende producent af kollaborative mobile robotter. Vi fokuserer på at udvikle brugervenlige, fleksible og sikre robotter, der hjælper virksomheder med at øge effektiviteten.
Vi kæmper hver dag for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til gavn for mennesker og virksomheder i Danmark.
Umiddelbart syd for Syddansk Universitet (SDU) bygges Danmarks nye store universitetshospital. Nyt OUH står færdigt i 2022 og skal til den tid betjene patienter fra hele Region Syddanmark og en del af Sjælland
Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor.
Vi har indgået et strategisk samarbejde med henblik på at skabe en innovationsplatform for nye løsninger til sundhedssektoren.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation under Lægeforeningen, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation under Lægeforeningen, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser
Psykiatrien i Region Syddanmark behandler borgere med sindslidelser. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner, praktiserende læger og de øvrige sygehuse i regionen
Vi samarbejder om bruger og visionsproces for OPP Vejle og lokalpsykiatrien i Odense og har desuden stået for en række inspirationsdage for deres samarbejdspartnere.
We are flexible enablers of robots to solve human tasks in uniform ways and replacing mankind in dangerous and tideous job.
Arkitektfirmaet RUM skaber rum til mennesker – udviklet sammen med mennesker
Digitalisering af samarbejdsaftale mellem sygehuse og hjemmeplejen.
Fem fakulteter, 32.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, over 5.400 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt 5 regionale campusser. Flere internationale undersøgelser dokumenterer, at vi laver forskning i verdensklasse og er blandt de 50 bedste af verdens unge universiteter
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er et højteknologisk, internationalt anerkendt forskningscenter, der udvikler nye teknologier til intelligente autonome systemer
SILVER (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) is a development project funded by the European Commission under the Seventh Framework Programme for research and technological development
Naturstyrelsen arbejder for, at natur og mennesker trives - indenfor de rammer, som regeringen og folketinget giver os
Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne. Styrelsen er en del af Social- og Indenrigsministeriet
Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) varetager opgaver inden for forsknings- og innovationspolitik og sekretariatsbetjener og fører tilsyn med de uafhængige råd
Samarbejdspartner i følgende projekter:
Foden under eget køkkenbord

Vækstforum for Region Syddanmark er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling i perioden 2012-2020
Sydvestjysk Sygehus har hjemme på tre adresser, i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medicinske som kirurgiske.
Sygehus Lillebælt er et stort regionalt sygehus, som består af fem sygehuse - i Kolding, Vejle, Middelfart, Fredericia og Give
Sygehus Sønderjylland er ét samlet sygehus, og vi har adresse og aktiviteter på tre forskellige matrikler: Akutsygehuset i Aabenraa, Specialsygehuset Sønderborg og Tønder. På alle tre matrikler behandler vi tilskadekomne i lokalområdet, og vi har ambulante behandlings- og undersøgelsestilbud.
An der Schnittstelle von Medizin, Naturwissenschaft und Technik tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität zu Lübeck in interdisziplinärer Zusammenarbeit durch Entwicklung neuer Technologien und Behandlungsformen zum gesellschaftlichen Fortschritt bei
Velfærdslaboratoriet er et anderledes lokale til kreativ tænkning og udfoldelse, ideudvikling og innovation, fordybelse eller inspiration, så der kan udvikles nye og bedre velfærdsløsninger.
​​Vækstforum Hovedstaden er stedet, hvor regionens vigtigste erhvervspolitiske aktører investerer i initiativer, der skaber vækst, job og praktikpladser
I Vækstforum samles det nordjyske erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder i et stærkt partnerskab for at styrke erhvervsudviklingen i Nordjylland
Vækstforum Sjælland arbejder på at skabe økonomisk vækst i Region Sjælland ved at sikre rammer, der matcher fremtidens krav og sikrer grundlaget for velfærd i vores samfund
Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi