Hjemmemonitorering af gravide med komplikationer

Telemedicinsk løsning til gravide med komplikationer giver tryghed, fleksibilitet og bedre mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte gravide

Mere tryghed, fleksibilitet og eget ansvar til gravide med komplikationer

Alle fødeafdelinger i Danmark vil inden udgangen af 2020 tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så den gravide i stedet for at skulle til ekstra kontroller hos jordemoderen, selv kan monitorere egen og fostrets tilstand i hjemmet og indsende målinger til sygehuset.

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering bygger de gode erfaringer med Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) af gravide med komplikationer på Aarhus Universitetshospital, samt en business case, som belyser de kvalitative og økonomiske effekter ved en national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide med komplikationer.

Det kliniske personale på Aarhus Universitetshospital giver udtryk for, at de ved hjælp af telemedicinsk hjemmemonitorering kan levere den samme eller bedre kvalitet til de gravide, der er egnet til denne behandlingsform.

Også de gravide med komplikationer er tilfredse med den telemedicinske løsning, da den bidrager til større tryghed og fleksibilitet i forløbet. Foruden en større grad af tryghed og fleksibilitet medfører den telemedicinske løsning også en større kompetence og mulighed for at påtage sig et større ansvar for egen behandling for den enkelte gravide.

Aftalen om telemedicinsk hjemmemonitorering er en del af Økonomiaftalen 2018 (ØA2018), der er indgået mellem regeringen og Danske Regioner. Opgaven ligger regionalt og i RegionSyd har Syddansk Sundhedsinnovation fået projektleder rollen for projektet.

VISION

I Region Syd er visionen for fremtidens telemedicinske løsning til gravide med komplikationer, at de foretrækker hjemmemonitorering og oplever øget empowerment samt et personale med større overskud.

FORMÅL

Indenfor samme kvalitet i fagligheden og med udgangspunkt i en omkostningsneutral løsning er formålet for indførsel af telemedicinsk hjemmemonitoreringen i Region Syd at kunne give gravide med komplikationer tilbuddet om hjemmemonitorering.

I al sin enkelhed betyder hjemmemonitorering at nogle af de behandlinger, den gravide i dag bl.a. skal til jordemoderen for at få foretaget, vil den gravide med hjemmemonitorering kunne foretage i eget hjem.

MÅL

At tilbyde gravide med komplikationer telemedicinsk hjemmemonitorering, så gravide kan monitorere deres egen og fostrets tilstand i hjemmefra ved løbende at indsende målinger til sygehuset.

Tilbuddet vil ske til de gravide, der i visitationsprocessen findes egnede til at foretage hjemmemonitorering.

Det er vigtigt at kunne tilbyde den gravide fleksibilitet. Kontroller kan aftales mere fleksibelt og der vil ikke være samme behov for at tage fri fra arbejde for at komme til kontrol. Derudover kan målingen foretages indenfor en given tidsramme, hvor det bedst passer til den gravides rytme. Og den gravide vil spare transporttid og – omkostninger.

På fødeafsnittene i Region Syddanmark er målet at give personalet mulighed for at omorganisere deres arbejdstimer således de kan minimere den, tid de bruger på standard målinger til i højere grad at kunne give den omsorg, støtte og vejledning, den gravide har brug for.

Leverancer fra SDSI

SDSI har netop afsluttet en for analyse, som ligger til grund for det fortsatte implementeringsarbejde, der skal ske indtil foråret 2019. Det arbejde, der bl.a. skal ske i efteråret 2018 er:

 • Etablering af implementeringsgruppe
 • Godkendelse af overordnede regionale arbejdsgangsprocesser
 • Udarbejdelse af lokale implementeringsplaner med detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse og uddannelsesplan
 • Etablering af monitoreringsdata
 • Implementering af Mit Sygehus i Region Syddanmark
 • Pilotafprøvning af CTG apparat
 • Anskaffelse af CTG apparat.

I projektet er nedsat en styregruppe, hvor regionens 4 fødesteder er repræsenteret sammen med Medico-IT. SDSI skal sikre styregruppen løbende holdes informeret om projektet, samt der kommunikeres til projektets øvrige interessenter.
Fra februar til august 2018 er analyse af bl.a. arbejdsgange, kliniske retningslinjer, målgrupper og teknisk løsning foretaget. Dette er sket gennem:

 • Fokusgruppe interviews
 • Afholdelse af workshops i arbejdsganggruppen
 • Afholdelse af workshops i teknikgruppen
 • Møder afholdt med potentielle leverandører
 • Produkt afprøvninger præsenteret for klinikere
 • Samarbejder startet op med Region Midtjylland
 • Erfa netværk i etableringsfase nationalt.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation har projektledelsen og har til opgave at sikre realisering implementering af hjemmemonitorering – både i relation til den tekniske infrastruktur og løsning og i relation til den forandringsledelse, der skal foregå i forbindelse med implementeringen.

Samarbejdspartnere

 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Lillebælt
 • Sydvestjysk Sygehus
 • Sygehus Sønderjylland
 • Regional IT.


Kontakt
SDSI
Projektleder
Lise Ringkvist
+45 2924 8981
lru@rsyd.dk