Demantec - fokus på demens og innovative velfærdsteknologiske løsninger til plejehjem

Med projekt Demantec samarbejder offentlige og private parter, nord og syd for den dansk-tyske grænse, om at inddrage ny velfærdsteknologi i omsorg og pleje af borgere med demens samt (efter)uddanne plejepersonalet til at arbejde med den nye teknologi

Download the Go-to-guide for your implementation journey

Enestående platform for samarbejde om velfærdsteknologiske løsninger til demente

Demantec er et treårigt tværregionalt grænseoverskridende samarbejdsprojekt mellem aktører nord og syd for den dansk-tyske grænse.

Med projektet skabes en platform for samarbejde, hvor parterne udvikler og afprøver sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens, som bor på plejehjem.

Målet er at skabe bedre plejetilbud til demente ved at tilpasse, sammenkoble og videreudvikle eksisterende teknologier, så de imødekommer de særlige udfordringer, der er forbundet med en demensdiagnose.

Bedre livskvalitet for demente

Teknologierne skal sikre både øget livskvalitet for den demente og styrke fagpersonalet med bedre arbejdsforløb og procedurer. Den specialiserede viden om teknologiernes muligheder, og hvordan de kan indpasses i demensplejen, bliver som del af projektet integreret i undervisningen af kommende fagpersonale, i efteruddannelsestilbud og i forskningen omkring demens. Dermed sikres, at nuværende og kommende personale kan drage nytte af projektets resultater, og at resultaterne bidrager positivt til bedre pleje og omsorg af demente.

Ny indsigt til virksomheder

For virksomhederne betyder det grænseoverskridende samarbejde, at de får en unik indsigt i konkrete udfordringer i demensplejen. De får viden om, hvordan deres løsninger kan skaleres og tilpasses til store markeder og konkret kendskab til det tyske og danske marked.

God og effektiv pleje af demente

Baggrunden for projektet er, at både Danmark og Tyskland er udfordret af en stadigt ældre befolkning, hvoraf hver tredje risikerer at blive ramt af demens. Det er en udvikling, som kræver nytænkning i sundheds- og plejesektoren. Alene i Danmark lever flere en 85.000 med en demensdiagnose (ca. 1,5 % af befolkningen), mens der i Tyskland er over 1.5 millioner mennesker (knapt 2 % af befolkningen) med demens.

Selv om der endnu ikke findes en kur mod demens, kan demente borgere leve et godt liv trods diagnosen. Nye teknologier og forskning på området skaber nye muligheder for at understøtte den demente, deres pårørende og det plejepersonale, som skal hjælpe dem i hverdagen. Og løsningerne møder stor politisk og samfundsmæssig interesse.

Det er denne udvikling, Demantec adresserer og skaber viden og løsninger til. Projektet lægger særligt vægt på demenssyge beboere på plejehjem, og hvordan teknologi kan forbedre deres livskvalitet. Anvendelsen af teknologi i sig selv er ikke målet, men derimod at tilpasse, adaptere og videreudvikle teknologier, som baserer sig på brugerkrav, arbejdsforløb og procedurer, der kan understøtte slutbrugeren bedst muligt.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i Demantec

Syddansk Sundhedsinnovation(SDSI) repræsenterer Region Syddanmark i projektet og har ansvaret for arbejdspakken ”Test, evaluering og co-creation af implementeringsmodeller”.

SDSI er i den forbindelse ansvarlige for test af nye teknologier på tre udvalgte plejehjem:

  • Det specialiserede demensplejehjem "Rise Parken" i Aabenraa Kommune
  • "Unter dem Regenbogen" en del af Delta Pflegebetrieb GmbH i Tyskland
  • "Gotthard-und-Anna Hansen Stift" en del af DIAKO Soziale Enrichtungen GmbH i Tyskland.

SDSI har også ansvaret for co-creation af implementeringsmodeller for e-healthløsninger til demente på plejehjem på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet med denne aktivitet er at identificere generiske aspekter for implementering af forskellige typer e-healthløsninger på plejehjem til gavn for både plejehjem og e-health virksomheder ifm. fremtidig implementering af e-healthløsninger.

FORMÅL

Projektets overordnede formål er

  • at etablere sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som kan støtte mennesker, der lider af demens, så de kan fastholde deres rutiner både i vante omgivelser i eget hjem og på plejehjem.

Projektet har fire slutmål:

  • Etablering af et bæredygtigt grænseoverskridende samarbejde
  • Implementering af et markedsorienteret potentiale og en behovsanalyse
  • Udvikling af sundheds- og velfærdsteknologier
  • Udvikling af kompetencer inden for eSundhed og demens i forhold til muligheder for fremtidig uddannelse.

FAKTA

Tyske partnere

Danske partnere

Herudover er der ca. 20 netværkspartnere tilknyttet projektet på tysk og dansk side.

Virksomheder og organisationer, der ønsker at blive involveret i Demantec’s aktiviteter, kan være med som netværkspartner. Kontakt Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne.